De behandeling van de acute en chronische wond

Informatie

Er is een grote diversiteit aan wonden, die elk een eigen specifieke aanpak en/of behandeling nodig hebben. In deze cursus maakt u kennis met de verschillende producten voor wondverzorging.

 

Eerst bespreken we het proces van wondgenezing, waarna de verschillende producten voor wondverzorging en hun kenmerkende eigenschappen uitgebreid aan bod zullen komen.
In gevallen van lichte acute verwondingen zullen cliënten u mogelijk om advies vragen over zelfzorg. Ook hieraan besteden we aandacht. Met betrekking tot de chronische wonden, zullen we de diverse wondmodellen toelichten die door artsen en wondverpleegkundigen worden gebruikt om tot de juiste keuze van verbandmiddelen te komen.
Ook is er een apart hoofdstuk over brandwonden en de diverse behandelmogelijkheden daarvan.

 

Chronische wonden zullen meestal in de eerste 3-6 weken na ontstaan door gespecialiseerde verpleegkundigen van de thuiszorg worden behandeld, maar juist hierbij is uw kennis van wondproducten van belang. Bij stagnatie of verergering van de wond zal de behandeling normaliter geschieden vanuit Wond Expertise Centra.

 

Veel apotheken ontberen de benodigde professionele kennis van met name de specialistische wondverzorgingsproducten. Het is ook niet nodig om deze specialistische en vaak dure wondverzorgingsproducten op voorraad te hebben. Wel kan in samenspraak met de huisartsen en thuiszorg een bepaald assortiment van veelgebruikte verbandartikelen op voorraad worden genomen, waarbij er vanuit de thuiszorg een voorkeur kan zijn voor een bepaalde leverancier of productlijn.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kent u het proces van wondgenezing
 • kunt u verschillende soorten acute wonden onderscheiden
 • kent u de stappen van de algemene wondverzorging
 • kent u mogelijke behandelingen bij de verschillende soorten wonden
 • weet u welke verbandmiddelen er voor verschillende soorten wonden kunnen worden gebruikt
 • weet u welke eigenschappen de diverse verbandmiddelen hebben
 • kunt u cliënten met kleine acute wonden adviseren
 • kunt u in geval van wondverzorging effectief samenwerken met de huisarts en wijkverpleegkundige

Docent

 • drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
  Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Reviewer

 • dr. M.W.F. van Leen

  Martin van Leen (1951) studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij volgde de huisartsenopleiding en deels de opleiding interne geneeskunde (4 jaar) en was met name geïnteresseerd in geriatrische cardiologie. Van 1985 tot 2004 is hij als verpleeghuisarts/hoofd medische dienst en gedurende 1,5 jaar ook als algemeen directeur verbonden aan verpleeghuis de Naaldhorst te Naaldwijk. Sinds 2004 is hij als verpleeghuisarts en vakgroepcoördinator respectievelijk specialist ouderengeneeskunde en manager advies- en behandelcentrum werkzaam bij Avoord Zorg en Wonen in Etten-Leur. Daarnaast is hij docent op verschillende gebieden waaronder aan de opleiding tot wond- en decubitusconsulent Erasmus MC te Rotterdam. Ook treedt hij regelmatig op als spreker, onder andere op nascholingen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan en is lid van verschillende richtlijnwerkgroepen. Sinds 2011 is hij lid van de advies- en redactieraad van CME-Online ouderengeneeskunde.