Inzicht in epilepsie

Informatie

Epilepsie is een van de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen. De vorm van de aanvallen verschilt. De verschijnselen van een epileptische aanval worden bepaald door de locatie van de neuronen die ontladen en de mate en snelheid van verspreiding van de neuronale ontlading.

Epilepsie kan verschillende oorzaken hebben. In de helft van de gevallen komt bij onderzoek geen oorzaak aan het licht. Dan is sprake van een verhoogde aanleg. De aandoening kan op elke leeftijd ontstaan, maar begint meestal in de kindertijd.
De meest gangbare manier om epilepsie te behandelen is met anti-epileptica. Deze geneesmiddelen genezen de ziekte niet, maar onderdrukken de meeste aanvallen.

In deze cursus worden epidemiologie, classificatie van aanvallen, etiologie en syndromen, diagnostiek en behandeling van epilepsie besproken. Ook zal aandacht worden besteed aan de ‘status epilepticus’, zwangerschap en contraceptie.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kent u de epidemiologie, pathofysiologie en etiologie van epilepsie
 • weet u hoe epileptische aanvallen zich kunnen uiten bij verschillende personen
 • kent u de diverse behandelmogelijkheden van epilepsie
 • kunt u de voorschrijver adviseren over het beste anti-epilepticum voor een individuele patiënt
 • kunt u de voorschrijver en de vrouwelijke patiënt adviseren over epilepsie en anticonceptie, kinderwens, zwangerschap en borstvoeding
 • kunt u een patiënt met epilepsie coachen bij het gebruik van zijn medicatie

Docent

 • drs. L. de Graaf

  Linda de Graaf is in 1999 afgestudeerd aan de faculteit Farmacie in Utrecht. Haar eerste baan was bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Na vijf jaar werd zij vakredacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. In 2008 maakte zij de overstap naar de openbare farmacie. Sindsdien combineert zij het werken in de openbare apotheek met het schrijven van vakinhoudelijke artikelen en nascholingen.

Reviewer

 • dr. H.J. Schelhaas MD, PhD

  Jurgen Schelhaas is neuroloog en verbonden aan het SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland), een derdelijns instelling voor patiënten met een complexe vorm van epilepsie. Hij is gepromoveerd aan het RadboudUMC op de erfelijke aandoeningen van de kleine hersenen. Binnen de epilepsie is zijn aandachtsgebied genetica van epilepsie en epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen over de behandeling van epilepsie. In 2017 en in 2018 was hij betrokken bij twee succesvolle aanvragen met als onderwerp: van 'gissen en missen' naar een patiëntgericht behandeling voor genetisch bepaalde, refractaire epilepsieën: de inzet van de pluripotente stamceltechniek.