HKZ, kwaliteit in de apotheek: verbeteren doe je samen!

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor farmaceutisch consulenten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

44632671_xl.jpg

Deze cursus gaat over kwaliteit leveren en samen verbeteren. In deze cursus leren jullie dat kwaliteit inhoudt dat jullie op een goede manier met elkaar werken volgens:

 1. de wettelijke richtlijnen
 2. de regels van de beroepsgroep én
 3. de afspraken die gemaakt zijn op de werkbespreking


We werken met casuïstiek vanuit de praktijk. Deze kunnen dus verschillen per organisatie, maar het leerdoel is om een oplossing te vinden voor een incident of proces wat niet doelmatig verloopt. In jouw apotheek ga je dan op zoek naar een methode die in jouw situatie wel werkt.

Open staan voor verandering en verbetering is onontbeerlijk in een kwaliteitsmanagementsysteem. Jullie eigen inbreng is ook heel belangrijk, om doelmatige afspraken te kunnen maken en uit te voeren. Zo bewaak je de kwaliteit van jullie werk, maar ook jullie werkplezier.

Gaat er iets fout? De oorzaak zoeken van je fouten, en daarover praten, draagt bij aan het voorkomen van dezelfde fouten in de toekomst. Kwaliteit leveren gaat om inzicht hebben in je werk en beseffen waar de risico’s zitten. Zo kan je zorgen dat er minder fouten worden gemaakt en je minder extra werk hebt om de fouten te herstellen en te registreren.

Als het geneesmiddel en de dosering goed zijn, je advies duidelijk is over gekomen en de patiënt weet hoe hij het medicijn moet gebruiken, dan heb je goede professionele farmaceutische zorg geleverd. Het kwaliteitsmanagementsysteem zorgt ervoor dat dit geen toeval is, maar komt door een goede manier van samenwerken.

Leerdoelen

Na deze cursus begrijp je waarom een KMS (kwaliteitsmanagementsysteem) nodig is om de kwaliteit van de organisatie te bewaken, te verbeteren en te leveren. Door dit inzicht ben je in staat om een actieve bijdrage te leveren aan werkzaamheden die nodig zijn om de kwaliteit van de zorgverlening en andere processen te bewaken en te verbeteren.

Docent

 • drs. M. Smid

  Margot Smid is apotheker sinds 1986.  Zij is vele jaren werkzaam geweest als eigenaar apotheker. In 2015 is zij gestopt als eigenaar apotheker en gestart als adviseur. Vanaf 2012 tot op heden, werkt zij als materiedeskundige bij een certificerende instantie. Dit houdt in dat zij samen met de lead auditor de organisatie van de apotheek toetst waarbij er wordt gekeken of er gewerkt wordt volgens de HKZ norm. Tevens helpt zij als adviseur apotheken met hun organisatie en kwaliteitszorgsysteem.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor farmaceutisch consulenten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten