Bevorderen van goed medicijngebruik door laaggeletterden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor farmaceutisch consulenten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Je hebt het inmiddels een aantal keer geprobeerd. Maar de patiënt snapt je uitleg over de medicijnen niet. Soms is het moeilijk om niet geïrriteerd of moedeloos te raken. Maar… er kunnen omstandigheden zijn geweest die hebben gemaakt dat mensen een achterstand opliepen. Tijdens de jeugd, bijvoorbeeld. Of wanneer men als kind langdurig ziek was. Of wanneer men ‘werkjes’ op school kreeg en er verder weinig aandacht aan je werd besteed. Of bij verwaarlozing thuis. Daar kunnen deze mensen vandaag de dag nog steeds hinder van ondervinden. Of misschien kon men wel lezen en schrijven, maar is men de vaardigheden verloren omdat men te weinig deed met taal. Deze patiënten kunnen zomaar aan je apotheekbalie staan.

Deze e-learning is in 2015 vervaardigd door de apothekersorganisatie KNMP in samenwerking met Pharos, Stichting Lezen & Schrijven en V&VN en geüpdatet in 2020 door de KNMP. De e-learning is onderdeel van de landelijke campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’, die voornoemde partijen met elkaar in 2015 initieerden en die de KNMP later met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doorontwikkelde. De inhoud is opgesteld voor apothekersassistenten en farmaceutisch consulenten

Aan de totstandkoming van deze e-learning is uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de genoemde partijen geen aansprakelijkheid.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus weet je:

 • hoe laaggeletterdheid kan leiden tot verkeerd medicijngebruik
 • hoe je gebruikersproblemen signaleert
 • hoe je laaggeletterde patiënten kunt herkennen
 • hoe je je communicatie aan laaggeletterde patiënten kunt aanpassen

Docent

 • Apothekersorganisatie KNMP

  De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Als overkoepelende organisatie van apothekers behartigt de KNMP (1842) zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor farmaceutisch consulenten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten