Leefstijlgesprek aan de balie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor farmaceutisch consulenten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Wereldwijd worstelen steeds meer mensen met chronische aandoeningen, zoals diabetes en hart -en vaatziekten, die voorheen nauwelijks voorkwamen. Ook overgewicht neemt wereldwijd toe, niet alleen onder volwassenen, maar ook onder jongeren. We worden metabool steeds ongezonder. Insulineresistentie speelt hierbij een centrale rol, zowel bij het ontstaan als bij het verergeren van (metabole) aandoeningen.
In deze cursus gaan we dieper in op de achtergronden van insulineresistentie en de relatie met (on)gezonde leefstijl en bepaalde medicatie. Ook behandelen we de mogelijkheden om in de apotheek een advies/gesprek over leefstijl (gezondheid) aan te gaan met de patiënt.

Het doel van deze cursus is om de drempel te verlagen om aan de balie een leefstijlgesprek te voeren, zodat ook het apotheekteam een bijdrage kan leveren aan een gezondere samenleving.

Preview

Leerdoelen

Inzicht
Na deze cursus heb je (meer) kennis van: 

 • De relatie tussen leefstijl, insulineresistentie en de ontwikkeling van metabole ziekten
 • Insulineresistentie: wat het is, waarom het een probleem is en hoe het ontstaat
 • De manieren om insulineresistentie te beïnvloeden via leefstijl en farmacotherapie, zowel positief als negatief.
 • De mogelijkheden om in de apotheek te adviseren over de invloed van leefstijl op de gezondheid.
 • Geschikte patiënten en momenten om leefstijl te bespreken in de apotheek. 

Tevens krijg je door het volgen van deze cursus inzicht in jouw eigen leefstijl en ideeën over hoe je je eigen leefstijl wellicht kunt verbeteren.

 
Toepassen
Na deze cursus ben je (beter) in staat om:

 • Een leefstijlgesprek aan de balie aan te gaan met een patiënt
 • Uitleg te geven over het effect van leefstijlveranderingen bij metabole aandoeningen, zoals hoge bloeddruk of diabetes type 2.
 • Door te verwijzen naar andere zorgverleners die een rol kunnen spelen bij de leefstijlinterventies

Docent

 • drs. J.M. Krijger-Dijkema

  Drs. J.M. ( Anne-Margreeth) Krijger-Dijkema is openbaar apotheker en werkzaam bij Academische apotheek Stevenshof en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden. Zij is medeauteur van diverse kennisdocumenten, behorend bij de module “Verantwoord minderen en stoppen van medicatie’.Daarnaast is zij docent diabetes voor de Master Farmacie in Leiden en de vervolgopleiding ApIOS van de KNMP. Ook is zij werkzaam als lid van de KNMP-SIG diabetes, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het Diabetes Fonds, lid van de werkgroep van de richtlijn ‘Modulair onderhoud diabetes richtlijnen’, en (mede) penvoerder van de KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor farmaceutisch consulenten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten