Urineweginfecties: de laatste stand van zaken

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor farmaceutisch consulenten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Acute urineweginfecties zijn na luchtweginfecties de meest voorkomende infecties. Urineweginfecties (UWI’s) zijn de meest voorkomende oorzaak van nosocomiale infecties oftewel ziekenhuisinfecties.

Vooral vrouwen worden hierdoor getroffen en dan voornamelijk jonge vrouwen en vrouwen die de overgang achter de rug hebben. Acute urineweginfecties komen echter ook voor bij jongens en mannen en kunnen dan vaak een geheel andere klinische betekenis hebben.

Deze cursus behandelt eerst de symptomen en oorzaken van urineweginfecties. Vervolgens komen behandeling en geneesmiddelen aan bod: de verschillende soorten urineweginfecties met de daarbij gebruikte geneesmiddelen worden besproken, waarbij ook aandacht is voor bijzondere patiëntengroepen, zoals zwangere vrouwen en kinderen. Vervolgens komen resistentieproblematiek, profylaxe en voorlichting bij aflevering aan bod.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • herkent u de klachten die kunnen horen bij een acute urineweginfectie
 • kent u de risicofactoren die de kans op een urineweginfectie verhogen
 • weet u welke antibiotica de middelen van eerste keus zijn bij een acute urineweginfectie en welke middelen ingezet moeten worden bij risico op een gecompliceerd beloop van urineweginfecties
 • weet u wanneer een patiënt in aanmerking komt voor profylaxe en hoe de profylaxe eruit kan zien
 • kunt u niet-medicamenteuze adviezen geven bij aflevering van antibiotica bij een acute urineweginfectie

Docent

 • drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
  Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor farmaceutisch consulenten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Reviewer

 • dr. J.A. Nieuwenhuijzen
  dr. J.A.  (Jakko) Nieuwenhuijzen is uroloog in het VU medisch centrum in Amsterdam. Hij richt zich naast de algemene urologie met name op neuro-urologie, reconstructieve urologie, en robotchirurgie.