Bariatrische chirurgie en morbide obesitas

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor farmaceutisch consulenten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Wereldwijd neemt het aantal mensen met obesitas toe. Ook in Nederland is deze trend zichtbaar. Apotheken zullen daarom steeds vaker te maken krijgen met zwaarlijvige patiënten. Ook kiezen steeds meer patiënten met morbide obesitas voor een bariatrische operatie om een sterke reductie van hun gewicht te bereiken. Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 12.000 bariatrische operaties uitgevoerd, waarvan de zogenoemde Roux- en Y-gastric bypass de meest uitgevoerde operatie is, gevolgd door de gastric sleeve. De maagband wordt nog slechts sporadisch toegepast.  
Een gewicht dat sterk afwijkt van het gemiddelde en de gewijzigde fysieke omstandigheden na een bariatrische operatie, kunnen grote invloed hebben op de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen. De farmacokinetiek kan immers flink veranderd zijn. Apotheken staan voor de uitdaging om ook bij deze specifieke patiëntpopulatie een goed en gefundeerd geneesmiddeladvies te geven. 
In deze cursus wordt informatie gegeven over de ontwikkeling van de obesitas-epidemie. Vervolgens komt aan de orde welke typen bariatrische chirurgie er zijn. Ook wordt besproken hoe de veranderde fysieke omstandigheden bij (morbide) obesitas en na bariatrische chirurgie de farmacokinetiek van geneesmiddelen kunnen beïnvloeden. Verder wordt een beeld geschetst welke medicatie vaak wordt gebruikt bij patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Tot slot wordt er een aantal praktische handvatten gegeven waarmee u de zorg voor deze patiënten naar een hoger plan kunt tillen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heeft u een aantal handvatten om de apotheekzorg voor patiënten met obesitas of patiënten die een bariatrische ingreep ondergingen, (verder) vorm te geven
 • kent u de situatie rondom de obesitas-epidemie in Nederland
 • kent u de belangrijkste typen bariatrische chirurgie die in Nederland worden uitgevoerd
 • begrijpt u hoe de farmacokinetiek veranderd kan zijn bij mensen met (morbide) obesitas die al dan niet een bariatrische operatie hebben ondergaan
 • weet u welke medicatie vaak wordt gegeven na een bariatrische operatie

Docent

 • drs. C.M. de Leeuw

  Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor farmaceutisch consulenten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Reviewer

 • drs. S.F. Harkes-Idzinga

  Froukje Harkes-Idzinga werkt als apotheker bij het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP (GIC). Ze houdt zich hier bezig met de medisch-farmaceutische informatie voor de G-Standaard van Z-Index. Daarbij hoort onder andere het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde medicatiebewakingsadviezen voor patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Verder werkt ze op de GIC-helpdesk, waar apothekers terechtkunnen met vragen over farmacotherapie. 
  Vanuit haar werk is Froukje betrokken bij een aantal multidisciplinaire werkgroepen, die bestaan uit artsen en (ziekenhuis)apothekers. Ook is ze lid van de werkgroep Nationale Classificatie Contra-indicaties en Voorzorgen en van het expertpanel van Artsportaal.nl. Froukje is daarnaast betrokken bij een aantal secties van de internationale apothekersorganisatie FIP.