Bipolaire stoornissen: streven naar stabiliteit

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor farmaceutisch consulenten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze cursus behandelt verschillende aspecten van een bipolaire stoornis. Een bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door het herhaaldelijk optreden van episoden met stemmingswisselingen. De stemming kan sterker of minder sterk variëren: iemand is van tijd tot tijd (erg) uitgelaten (manisch) of juist (erg) neerslachtig (depressief). Ook kan sprake zijn van een gelijktijdig manisch en depressieve stemming (gemengde episode). 

De aandoening kan niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de patiënt zelf, maar beïnvloedt ook in meer of mindere mate het leven van diens naasten. Tegenwoordig wordt het begrip ‘unipolaire depressie’ gebruikt om een dergelijke episode te onderscheiden van de depressie zoals gezien wordt bij bipolaire stoornissen.

In deze cursus wordt u informatie aangeboden over hoe vaak de bipolaire stoornis voorkomt, wat de kenmerkende symptomen zijn en hoe de diagnose wordt gesteld. Na de bespreking van pathogenese en pathofysiologie wordt ingegaan op het beloop van de aandoening. Vervolgens komt de behandeling uitgebreid aan bod, waarbij de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) uit 2015 als uitgangspunt dient.

De cursus sluit af met een korte beschouwing over de rol van de apotheek bij de begeleiding van patiënten met een bipolaire stoornis.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • bent u bekend met de epidemiologie van bipolaire stoornissen
 • kunt u de lifechart van een patiënt met een bipolaire stoornis interpreteren
 • kunt u de verschillende vormen van de bipolaire stoornis onderscheiden
 • kent u de plaats van de verschillende geneesmiddelen bij de behandeling van bipolaire stoornissen
 • bent u op de hoogte van de laatste inzichten in de rol van de apotheek bij begeleiding en voorlichting van patiënten met een bipolaire stoornis

Docent

 • drs. J.R. Mentink

  Drs J.R. (Jeroen) Mentink is openbaar apotheker te Zierikzee en combineert zijn werk in de apotheek met zijn passie voor onderwijs. Als inhoudelijk deskundige en adviseur is hij betrokken bij het ontwikkelen van diverse nascholingen met betrekking tot vakinhoudelijke onderwerpen. Daarnaast is hij actief in het (vak gerelateerde) onderwijs als trainer en docent en verzorgt hij regelmatig nascholingen op MBO, HBO en Universitair niveau. Voor het uitvoeren van deze activiteiten is de schakel met de dagelijkse praktijk onmisbaar.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor farmaceutisch consulenten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Reviewer

 • J. Talsma MSc

  J. (Jelmer) Talsma is arts-onderzoeker en ondernemer, met een hart voor educatie. Hij heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de ontwikkeling van onderwijsmodules, onder andere voor CME-Online en PAO-Farmacie. Tijdens en na afronding van zijn studie in de biomedische wetenschappen en gedrag- en neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn opleiding tot arts-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, is zijn passie voor onderwijs verder tot bloei gekomen.