Hartfalen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Hartfalen is een neurohormonale ontregeling die samenhangt met de pompfunctie van het hart. Er zijn tal van verschijningsvormen van hartfalen, wat ertoe leidt dat het een heterogeen ziektebeeld is. Afhankelijk van de verschijningsvorm wordt het ziektebeeld met verschillende diagnostische methoden geëvalueerd. Tussen 20 en 30% van de mensen krijgt te maken met hartfalen, meestal als zij ouder zijn dan zeventig jaar. In 2016 zijn 3098 mannen en 4527 vrouwen overleden aan hartfalen. De gemiddelde leeftijd van de mannen was 83 jaar en van vrouwen 84 jaar. Wegens de problemen met de definiëring van hartfalen enerzijds en het grote aantal niet gediagnosticeerde gevallen anderzijds is de prevalentie niet exact aan te geven. De schatting in 2012 was 200.000. Per jaar worden er circa 37.000 nieuwe patiënten met hartfalen gediagnosticeerd.

Deze cursus is gesplitst in een module over diagnostiek en een module over behandeling. Zowel voor de diagnostiek als voor de behandeling geldt dat de situaties van toepassing zijn op de thuiswonende patiënt als op de in het verpleeghuis wonende patiënt. In de module Behandeling komen verschillende groepen medicamenten aan bod: diuretica, ACE-remmers, bètablokkers, aldosteronantagonisten, angiotensine-II-receptorantagonisten, digoxine, vaatverwijders en calciumantagonisten. In deze cursus treft u recente inzichten aan over de waarde van deze middelen bij ouderen met complexe pathologie en een beperkte levensduur. Tevens worden een tweetal medicamenten die in de laatste jaren meerwaarde hebben aangetoond besproken.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de problematiek van het definiëren van hartfalen
 • kunt u de vele oorzaken van hartfalen benoemen
 • heeft u kennis van de pathofysiologie van hartfalen
 • bent u bekend met de verschillende verschijningsvormen van hartfalen
 • kunt u aangeven welke diagnostische middelen u ter beschikking staan
 • kunt u symptoom-gestuurde therapeutische keuzes te maken
 • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond palliatief hartfalen

Docent

 • dr. M.W.F. van Leen

  Martin van Leen (1951) studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij volgde de huisartsenopleiding en deels de opleiding interne geneeskunde (4 jaar) en was met name geïnteresseerd in geriatrische cardiologie. Van 1985 tot 2004 is hij als verpleeghuisarts/hoofd medische dienst en gedurende 1,5 jaar ook als algemeen directeur verbonden aan verpleeghuis de Naaldhorst te Naaldwijk. Sinds 2004 is hij als verpleeghuisarts en vakgroepcoördinator respectievelijk specialist ouderengeneeskunde en manager advies- en behandelcentrum werkzaam bij Avoord Zorg en Wonen in Etten-Leur. Daarnaast is hij docent op verschillende gebieden waaronder aan de opleiding tot wond- en decubitusconsulent Erasmus MC te Rotterdam. Ook treedt hij regelmatig op als spreker, onder andere op nascholingen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan en is lid van verschillende richtlijnwerkgroepen. Sinds 2011 is hij lid van de advies- en redactieraad van CME-Online ouderengeneeskunde.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten