Motivational Interviewing: de theorie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De problematiek in de gezondheidszorg is de laatste decennia sterk veranderd en wordt gekenmerkt door een forse groei van de populatie cliënten met chronische aandoeningen. Ook fysiotherapeuten behandelen steeds vaker cliënten met langdurige klachten, waarbij het minder gaat om curatie en de focus meer ligt op secundaire of tertiaire preventie, oftewel het op een juiste wijze omgaan met ziekte en klachten. De fysiotherapeut richt zich vooral op het aansturen van gedrag (leefstijl) en optimaliseren van de gezondheid. De leefstijl van cliënten speelt hierbij een grote rol, zowel bij het ontstaan van klachten en ziekte als bij het onderhouden van klachten.

De laatste decennia is er binnen de fysiotherapie discussie geweest over de manier waarop deze leefstijl- en gedragsfactoren binnen het vak kunnen worden geïntegreerd. Deze worden steeds duidelijker en leiden tot inhoudelijk andere behandelingen, gericht op bijvoorbeeld een actieve leefstijl. Zo begeleiden fysiotherapeuten mensen die moeten afvallen, die (meer) moeten gaan sporten (en soms minder) en cliënten die deelnemen aan beweegprogramma’s bij chronische aandoeningen (zoals osteoporose, diabetes mellitus type 2, COPD, coronaire hartziekten en artrose) en musculoskeletale klachten. De psychosomatisch fysiotherapeut herkent en beïnvloedt de complexe relatie tussen bewegend functioneren, psychische functioneren en de psychosociale context. Hij appelleert daarbij aan het zelfsturende vermogen en het lichaamsbewustzijn van de cliënt. Het contact tussen therapeut en cliënt vormt de spil van de therapie.

Motivational Interviewing

Bij deze therapieën is Motivational Interviewing (MI) een effectieve methodiek gebleken, vooral bij cliënten die niet direct gemotiveerd zijn voor de behandeling en waar juist deze langetermijnsveranderingen een grote gezondheidswaarde hebben. Behalve in de gezondheidszorg kan deze methodiek in allerlei situaties worden ingezet. In deze cursus worden daarom ook andere voorbeelden aangehaald.

MI is geen behandeling op zichzelf, maar een communicatiemethode die in principe bij al uw cliënten een rol zou kunnen spelen, maar met name bij cliënten waar motivatie belangrijk is. Deze cursus leert u bij welke cliënten MI kan worden toegepast. U leert op welke manier de methode theoretisch kan worden ingezet. Deze online cursus biedt u de belangrijkste inzichten, principes en technieken op kennisniveau.

Motivational Interviewing in de praktijk

Wilt u Motivational Interviewing in de praktijk gaan toepassen, dan dient u een meerdaagse training te volgen. Bij een meerdaagse training in het toepassen van MI leert u bijvoorbeeld adequaat te reageren op non-verbale uitingen en krijgt u specifieke feedback op uw eigen handelen. Deze online nascholing biedt hier een goede voorbereiding op. Ervaren trainers van MI geven aan dat een gedegen voorkennis van de theorie van MI een beter leereffect geeft tijdens de training waardoor deze training effectiever zal zijn.

MI verschilt wezenlijk van cliëntenvoorlichting en educatie, waar de algemeen fysiotherapeut zeer vertrouwd mee is. Kennis en inzicht in de uitgangspunten van MI voorkomt dat de (psychosomatisch) fysiotherapeut teruggrijpt op deze methoden in situaties waarin MI absoluut noodzakelijk is om gedragsverandering bij de cliënt te bewerkstelligen.

Deze cursus is ook zeer geschikt wanneer u overweegt of MI voor u als (psychosomatisch) fysiotherapeut een geschikte methode is om u verder in te verdiepen. In de cursus maakt u kennis met de manier van werken bij MI en kunt u nagaan of deze methodiek bij u past.

Let op: na het volgen van deze nascholing bent u nog niet getraind in het daadwerkelijk zelf toepassen van Motivational Interviewing!

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • aan de hand van best available evidence de theoretische achtergronden van de gespreksmethode Motivational Interviewing beschrijven
 • aangeven voor welke cliënten deze methode geschikt kan zijn en waarom
 • vaststellen in welke fase van gedragsverandering volgens het stages-of-change-model (Prochaska, 1984) een cliënt zich bevindt
 • de verschillende rollen die (psychosomatisch) fysiotherapeut heeft in de verschillende fasen van gedragsverandering onderscheiden (Van Wilgen et al, 2013)
 • aangeven wanneer welke rol de (psychosomatisch) fysiotherapeut in de verschillende fasen van gedragsverandering aanneemt (Dijkstra et al, 2002)
 • verandertaal herkennen in uitgeschreven uitingen van cliënten
 • verschillende communicatiestijlen onderscheiden en aangeven wanneer welke kan worden ingezet (Miller & Rollnick, 2013)
 • voor uzelf bepalen of u zich verder wilt en moet bekwamen en trainen in deze gespreksmethode

Docent

 • prof. dr. C.P. van Wilgen

  Prof. Dr. C. Paul van Wilgen (1967) is gezondheidspsycholoog, fysiotherapeut en epidemioloog. Al meer dan 25 jaar doet hij onderzoek bij patiënten met chronische pijn; aandachtsgebieden zijn verwerkingsmechanismen van chronische pijn en centrale sensitisatie, onderhoudende biopsychosociale factoren van pijn en de effecten van pijneducatie. In 2004 promoveerde hij op de morbiditeit na hoofdhalskanker-behandelingen waarbij pijn een belangrijke rol speelde. Ook deed hij onderzoek naar gedragsmatige behandelingen van pijn en de rol van leefstijl. Daarbij heeft hij veel expertise over samenwerkingsverbanden en de (transdisciplinaire) behandeling van chronische pijn. Hij schreef, met anderen, meer dan 100 publicaties rond deze thema’s. Hij is co-auteur van de boeken ‘Graded Activity’, ‘Pijneducatie’, ‘Chronische pijn verklaard' en het boek ‘Pijnproblemen in de praktijk’. In 2012 was hij een van de oprichters van Transcare, waar patiënten met (chronische) pijn op transdisciplinaire wijze worden behandeld. Sinds 2014 is hij als gast-professor aangesteld aan de vakgroep kinesitherapie, menselijke fysiologie en anatomie, faculteit lichamelijke opvoeding en kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is mede-oprichter van de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten