Een neurowetenschappelijke blik op aspecifieke nekpijn

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Aspecifieke nekpijn staat hoog in de lijst van veelvoorkomende klachten aan het bewegingsapparaat. Veel mensen worden als gevolg van nekpijn gehinderd in het uitoefenen van hun werk, hobby’s of sociale activiteiten. Fysiotherapie is een bewezen effectieve behandeling voor aspecifieke nekpijn. Het huidige wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van fysiotherapie voor mensen met aspecifieke nekpijn laat echter zien dat deze effecten relatief klein zijn en dat er altijd een grote kans is op recidivering van de nekpijn. Er is dus ruimte voor verbetering. Een manier om over deze verbetering na te denken is door de complexiteit van aspecifieke nekpijn centraal te stellen in het fysiotherapeutische handelen en alle factoren die de nekpijn kunnen beïnvloeden in ogenschouw te nemen. Aspecifieke nekpijn is immers een biopsychosociaal fenomeen en wordt beïnvloed door zowel biomedische-, psychologische- als sociale mechanismen.

Hoe deze mechanismen met elkaar samenhangen en hoe fysiotherapeuten deze verschillende factoren apart kunnen onderscheiden staat centraal in deze cursus. Op basis van de kennis uit deze cursus kunnen cursisten hun methodisch fysiotherapeutisch handelen bij mensen met aspecifieke nekpijn verder ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij hun fysiotherapeutische interventies nog beter laten aansluiten op de gezondheidsproblemen van hun patiënten en, hierdoor, betere behandelresultaten behalen.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:

 • het multifactoriële karakter van nekpijn herkennen
 • in uw fysiotherapeutisch methodisch handelen rekening houden met het multifactoriële karakter van nekpijn
 • de rol van pijnmechanismen, psychosociale factoren als onderhoudende factoren bij mensen met nekpijn omschrijven
 • rekening houden met de onderhoudende factoren in het fysiotherapeutisch methodisch handelen bij nekpijn
 • patiënt-centered care voor mensen met nekpijn vormgeven
 • het relatieve belang van individuele factoren wegen in het fysiotherapeutisch methodisch handelen bij nekpijn

Docent

 • dr. Lennard Voogt

  Dr. Lennard Voogt is fysiotherapeut. Hij werkt als lector op het gebied van complexe pijnvraagstukken bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Hij is als visiting professor verbonden aan de 'Pain in Motion'-groep van de Vrije Universiteit Brussel. Eén van de onderzoekslijnen van het lectoraat gaat over het gebruik van oefentherapie en bewegen als effectief medicijn voor mensen met pijn en beperkingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang