Een paradigmashift: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Ontdek de toekomst van de zorg: focus op gezondheid en gedrag! We gaan in op de betekenis en de impact van de huidige verschuiving in de gezondheidszorg: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Deze cursus biedt waardevolle inzichten en praktische toepassingen voor de dagelijkse praktijk.

In de cursus bespreken we de achtergronden van deze verschuiving en concentreren we ons op de opbouw en toepassingen van twee essentiële benaderingen voor een breder begrip van gezondheid: het concept Positieve Gezondheid en de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

We gaan in gesprek met een ervaren fysiotherapeut om te begrijpen hoe deze benaderingen het dagelijkse werk van fysio- en oefentherapeuten beïnvloeden. Je zult ontdekken welke kansen deze benaderingen bieden en welke uitdagingen er zijn om ze succesvol in de praktijk toe te passen.

Bereid jezelf voor op de toekomst van de gezondheidszorg en verbeter jouw kennis en vaardigheden!

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • Kun je uitleggen wat er wordt bedoeld met de recente paradigmashift van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag
 • Kun je de verschillende modellen / benaderingen van een brede kijk op gezondheid toepassen
 • Kun je breed kijken naar gezondheid, en zo de cliënt helpen de focus op de klacht te verbreden naar een focus op gezondheid
 • Kun je de toepassingen, kansen en barrières in het gebruik van het concept PG en de ICF in de dagelijkse fysio-/oefentherapie praktijk benoemen

Docent

 • dr. Yvonne Heerkens

  Yvonne Heerkens studeerde bewegingswetenschappen en behaalde in 1986 haar doctoraat in revalidatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze was betrokken bij diverse gezondheidszorgprojecten, werkzaam bij het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi), waar ze zich bezighield met zaken zoals uniformiteit van taalgebruik, het functioneren volgens de ICF, beoordelingsinstrumenten, hulpmiddelen (ISO 9999) en gezondheidszorgdossiers. Momenteel richt ze zich op de implementatie en aanpassing van de ICF en ISO 9999, evenals op het ontwikkelen van protocollen voor het verstrekken van hulpmiddelen. Sinds 2002 werkt Yvonne ook als lector in occupation and health aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De onderzoeksgroep richt zich voornamelijk op duurzame inzetbaarheid van professionals, vooral die in de gezondheidszorg en het onderwijs, arbeidsparticipatie van mensen met chronische aandoeningen en de impact van professioneel leiderschap op duurzame inzetbaarheid. 

 • dr. Miriam de Kleijn

  Miriam de Kleijn opgeleid als huisarts en epidemioloog, werkzaam als onafhankelijk consultant bij PinKFOX en voor het Institute for Positive Health als coördinator onderzoek. De afgelopen jaren is ze bezig met het implementeren van patiëntgerichte zorg in een regionale eerstelijnszorgorganisatie. Daarnaast heeft ze een digitaal gegevensuitwisselingsnetwerk voor de gezondheidszorg in de regio Utrecht opgezet. Op dit moment is ze bezig met een transitieanalyse voor het Partnership Quit Smoking. Daarnaast is ze actief als lid van de Raad van Toezicht van gezondheidscentra in Diemen en de Nederlandse Hartstichting.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang