Scoliose bij kinderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

In Nederland hebben circa 60.000 patiënten een bocht in de wervelkolom – en er komen per jaar zo’n 1.000 patiënten bij. Idiopathische scoliose komt voornamelijk voor bij adolescenten en vaker bij meisjes. Ongeveer 0,3% van de twintigers heeft een verkromming met een bocht van meer dan 10 graden. Pas bij een bocht van meer dan 10 graden spreekt men van een scoliose. Ongeveer 10% van de patiënten met scoliose komt in aanmerking voor een conservatieve behandeling (oefentherapie en/of brace) en 0,1-0,3 % ondergaat een operatieve behandeling (Jacobs et al., 2010). 

De fysiotherapeutische behandeling van scoliose op de kinderleeftijd wordt uitgevoerd door kinderfysiotherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling van scoliose. In de eerstelijnspraktijk kan de kinderfysiotherapeut in aanraking komen met patiënten die al langer een bestaande scoliose hebben, of met patiënten die scoliose hebben maar zich voor andere aandoeningen bij hen melden. Het is daarom van belang dat de eerstelijnsfysiotherapeut een goede basiskennis heeft van scoliose. Deze cursus biedt deze basiskennis. Daarnaast zal de huidige behandelmethodiek worden besproken. Dit doen we aan de hand van de volgende twee onderzoeken:

 • In 2013 is er door de Vereniging van Scoliosepatiënten een ‘Beslisboom conservatieve scoliose therapie’ (gebaseerd op internationale richtlijnen) opgesteld, een leidraad voor zowel de patiënt als de behandelaar. Hierin is de rol van de kinderfysiotherapeut die zich richt op de oefentherapie opgenomen.
 • In de clinical trial BrAIST (Bracing in Adolescent Idiopathic Scoliosis Trial), een breed opgezet onderzoek in de Verenigde Staten dat in 2013 is afgerond (Weinstein, 2013), is vastgesteld dat de behandeling met een brace effectief is. Dit onderzoek vormt een belangrijke ondersteuning in de behandelvisie gericht op de brace.

Preview

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus:

 • Kun je de definitie en etiologie van scoliose benoemen
 • Kun je een onderscheid maken tussen structurele en niet-structurele (functionele) scoliose
 • Kun je scoliose signaleren en diagnosticeren, als bijdrage aan multidisciplinaire diagnostiek, met gebruikmaking van de juiste terminologie
 • Kun je functionele en geringe structurele scoliose behandelen met de juiste fysiotherapeutische interventies, waarbij rekening gehouden wordt met de voortdurende veranderingen door groei en ontwikkeling van het kind
 • Kun je een fysiotherapeutisch behandelplan, volgens de ICF, opstellen bij een kind met een idiopathische scoliose, waarbij zowel kind als ouders of begeleiders betrokken worden
 • Heb je kennis van aanvullende behandelingen, zoals bracing en operaties en de nieuwste inzichten op dit gebied, waardoor je patiënten kunt informeren en begeleiden

Docent

 • Micheline van der Hulst

  Micheline van der Hulst is heden als Physician Assistant werkzaam in het OLVG te Amsterdam, op de afdeling orthopedie. Tevens maakt zij al vele jaren deel uit van het scolioseteam in het OLVG en is tot heden actief op de scoliosepoli. Zij heeft 32 jaar als fysiotherapeut gewerkt binnen dit ziekenhuis.

 • Truus van den Hoek

  Truus van den Hoek is sinds 1986 werkzaam als zelfstandig Cesar oefentherapeut binnen een multidisciplinaire praktijk, Paramedisch Centrum Waardhuizen in Amstelveen, en actief werkzaam binnen haar expertisegebied (idiopatische) scoliose. Zij is Schroth best practice en Schroth 3D therapeut en heeft de SEAS 1 en 2 opleiding afgerond. Daarnaas is Truus lid van SOSORT, de organisatie die wereldwijd wetenschappelijk onderzoek doet naar non-operatieve behandeling van scoliose.

 • Marijke Stuiver

  Marijke Stuiver is Mensendieck therapeut. Tevens is zij Schroth best practice therapeut, Schroth 3D therapeut en heeft zij de SEAS 1 en 2 opleiding afgerond. Ze is lid van SOSORT, de organisatie die wereldwijd wetenschappelijk onderzoek doet naar non-operatieve behandeling van scoliose. Met haar expertise op het gebied van scoliose is zij werkzaam in haar eigen praktijk, Mensendieck Purmerend. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang