Bewegen op recept: de volledige bijsluiter!

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Regelmatig actief bewegen en minder stilzitten dragen bij aan de preventie van diverse chronische aandoeningen, een gunstiger beloop ervan en betere behandelresultaten. Er is namelijk steeds meer bewijs voor een verband tussen een lage cardiorespiratoire fitheid (CRF) - uitgedrukt als VO2max - en het risico op hart- en vaatziekten, kanker en sterfte door diverse chronische aandoeningen. CRF lijkt een goede predictor van mortaliteit en morbiditeit te zijn, zelfs beter dan roken, diabetes en obesitas samen (smokadibesity). Het toevoegen van CRF aan de risicoclassificatie biedt behandelaars dan ook extra mogelijkheden bij de behandeling van mensen met chronische aandoeningen. Ook helpt dit bij het stimuleren van beweeg- en leefstijlinterventies voor deze groep patiënten.

Verrassend genoeg wordt met deze vorm van evidence-based medicine nog maar weinig gedaan in de spreekkamer van artsen. Het bespreken van een actieve leefstijl heeft nog nauwelijks plek in de reguliere zorg en zit vooralsnog niet in het therapeutisch arsenaal van medisch behandelaars. Bewegen zou veel vaker gepersonaliseerd moeten worden voorgeschreven, net als medicatie. In deze cursus wordt conform een bijsluiter ingegaan op indicaties, interacties met medicatie, het werkingsmechanisme, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen, contra-indicaties en de dosering van het medicijn bewegen.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u het belang van regelmatig bewegen en minder stilzitten voor de gezondheid
 • kent u de waarde van VO2max als predictor van mortaliteit en morbiditeit
 • kent u de Nederlandse richtlijnen voor gezond bewegen
 • kunt u diverse indicaties en contra-indicaties voor het medicijn bewegen benoemen
 • heeft u meer inzicht in het werkingsmechanisme, interacties met andere medicatie en de bijwerkingen van het medicijn bewegen
 • maakt voorschrijven van bewegen deel uit van uw therapeutisch arsenaal

Docent

 • prof. dr. Hans Zwerver

  Prof. dr. J. (Hans) Zwerver is werkzaam als sportarts bij de afdeling sportgeneeskunde (SportsValley) in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar Sport- en Beweeggeneeskunde verbonden aan het Centrum voor Bewegingswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zijn zorg-, onderwijs- en onderzoeksactiviteiten richten zich enerzijds op preventie en behandeling van sportblessures (peesaandoeningen), anderzijds op ‘Bewegen als Medicijn’. Hans Zwerver publiceerde meer dan honderd artikelen in internationale (sport)medische tijdschriften en boeken en presenteerde zijn resultaten wereldwijd op diverse vooraanstaande congressen. Hij is namens de Vereniging voor Sportgeneeskunde voorzitter van het onlangs erkende multidisciplinaire ‘Exercise is Medicine National Center’ in Nederland.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang