Dossiervoering

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Iedere specialist ouderengeneeskunde heeft de plicht een dossier bij te houden met daarin de medisch relevante informatie van zijn patiënten. Van veel informatie is zonder meer duidelijk dat die in een medisch dossier hoort. Het wordt lastiger om een keuze te maken bij informatie die misschien niet alledaags is of ogenschijnlijk niet van belang.
In deze cursus wordt inzicht gegeven in de eisen die aan een dossier en de inhoud ervan worden gesteld. Daarna komen verschillende valkuilen en missers aan bod die verhelderend zijn bij de vraag naar de omvang van de dossierplicht en van de daarbij horende rechten van de patiënt. Ook de bewaartermijn en mogelijke uitzonderingen vormen een onderdeel van de cursus, evenals de vraag wie verantwoordelijk is voor de inhoud van het dossier. Hoe bewaar je een medisch dossier? Welke informatie mag worden uitgewisseld met andere zorgverleners en hoe doe je dat?

Daarna komen de rechten van de patiënt aan bod zoals het inzagerecht, recht om het dossier aan te passen of te laten vernietigen en het recht op informatie.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de wettelijke basis van de dossierplicht
 • weet u wat er minimaal in het dossier moet worden vastgelegd
 • kunt u zelfstandig de vraag beantwoorden of informatie wel of niet in het dossier hoort (al dan niet met behulp van bronnen)
 • kent u de rechten van uw patiënten met betrekking tot het dossier
 • kent u de beperkingen bij overdracht van informatie uit het dossier
 • weet u waar u overige zaken die met het dossier te maken hebben, kunt opzoeken

Docent

 • mr. R.H.M. de Leeuw

  Roel de Leeuw is jurist, met specialisatie in het gezondheidsrecht (patiëntenrechten). Hij is op dit moment werkzaam in het klachtenmanagement in de zorg als klachtenfunctionaris, als ambtelijk secretaris van klachtencommissies en als lid en voorzitter van klachtencommissies. In het recente verleden is hij juridisch medewerker geweest bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) waarbij hij de organisatie en de leden van juridisch advies voorzag op het gebied van levenseindebeslissingen en contacten onderhield met verschillende organisaties die met levenseindebeslissingen te maken hebben. 

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten