Infectiepreventie en antibioticabeleid

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Resistentie tegen antibiotica wordt gezien als een van de belangrijkste bedreigingen van de volksgezondheid. Ook in de langdurige zorg vraagt dit om een verankerde structuur van hygiëne en infectiepreventie binnen de organisatie en een verantwoorde omgang met antibiotica.

In het toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat de rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg omschreven. Deze cursus is bedoeld om uw kennis over en inzicht in hygiëne en infectiepreventierichtlijnen, uitbraakmanagement en antibioticabeleid te vergroten. Hiermee levert u een bijdrage aan het voorkomen van een (zorg)infectie en het voorkómen en verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

COVID-19-coronavirus
Deze cursus is ontwikkeld vóór de COVID-19-pandemie. Informatie over het coronavirus is daarom nog niet opgenomen. Publicaties van Verenso op het gebied van het COVID-19 en het coronavirus kunt u hier vinden.

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u benoemen welke structuur nodig is op het gebied van hygiëne en infectiepreventie en antibioticabeleid binnen een verpleeghuisorganisatie
 • kunt u de belangrijkste aspecten in de uitvoering van de hygiënemaatregelen en infectiepreventierichtlijnen beschrijven
 • kunt u het belang uitleggen van een juiste uitvoering van de hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen
 • kunt u de belangrijkste aspecten van uitbraakmanagement beschrijven
 • kunt u aan de hand van casuïstiek de belangrijkste aspecten beschrijven om een uitbraak onder controle te krijgen
 • kunt u de belangrijkste aspecten benoemen omtrent antibioticabeleid en antimicrobial stewardship

  Docent

  • A. Eikelenboom-Boskamp BSc, PhD candidate

   Andrea Eikelenboom specialiseerde zich na haar HBO-opleiding verpleegkunde in infectiepreventie. De eerste drie jaren naar haar studie werkte zij bij de GGD Brabant-Noordoost. In 1997 maakte zij de overstap naar het Radboudumc en volgde de post-HBO opleiding ziekenhuishygiëne. Daar werkte zij tot en met 2009 als deskundige infectiepreventie en coördinator van de afdeling hygiëne en infectiepreventie. Vanaf 2009 werkt zij vanuit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis als projectmanager en deskundige infectiepreventie. In de afgelopen jaren werkte zij aan diverse projecten zoals de grensoverschrijdende projecten (INTERREG A) gericht op bescherming tegen infecties en antibioticaresistentie. Ze was projectleider van het door ZonMw gesubsidieerd project ‘Antimicrobial Stewardship in verpleeghuizen’ en VWS-projecten ‘Indicatoren voor de verpleeghuiszorg’ en ‘BRMO-casemanagement. Tevens was zij lid van de expertgroep Verpleeghuizen van de voormalige Werkgroep Infectiepreventie voor het opstellen van landelijke richtlijnen. Als deskundige infectiepreventie is zij actief binnen het Regionaal Zorghygiëne Netwerk Nijmegen e.o. (REZON) en adviseert diverse zorgcentra in deze regio. Daarnaast werkt ze aan haar promotie-onderzoek.

   Disclosure: 
   Geen belangenconflict gemeld.

  Stap nu in

  Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten