Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is sprake van vernauwing(en) of afsluiting(en) in één of meer van de grote en/of kleine slagaders naar de benen. Wanneer de patiënt ten gevolge hiervan pijn heeft en beperkt wordt in het bewegen, is er sprake van claudicatio intermittens (‘etalagebenen’).

In deze cursus staat de conservatieve behandeling van patiënten die lijden aan perifeer arterieel vaatlijden centraal. De fysiotherapeut speelt hierbij een cruciale rol: als supervisor bij de looptherapie én als coach bij het cardiovasculair risicomanagement. De cursus sluit aan bij de inzichten zoals beschreven in de KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden uit 2014 en daarbij relevante recente literatuur tot medio 2020.

De cursus begint met casuïstiek, waarbij u relevante kennis krijgt aangereikt om deze uit te werken. Vervolgens komen de epidemiologie en de pathofysiologie van atherosclerose en het ontstaan van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) aan bod. Aansluitend bespreken we de symptomen van PAV, waaronder de meest voorkomende claudicatio intermittens (CI) en de medische diagnostiek. Hierna bespreken we de risicofactoren en medische behandeling van PAV.

Aan het eind van de cursus komt – aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek – de rol van de fysiotherapeut tijdens de behandeling uitgebreid aan bod, specifiek die van supervisor bij looptherapie en die van coach bij cardiovasculair risicomanagement.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft u inzicht in de ontwikkeling van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) vanuit atherosclerose
 • bent u bekend met de uitingsvormen van PAV
 • kunt u de belangrijkste risicofactoren voor atherosclerose benoemen
 • herkent u de symptomen van claudicatio intermittens (‘etalagebenen’)
 • kunt u uitleggen wat CVRM – cardiovasculair risicomanagement – bij PAV-patiënten inhoudt en waaruit deze kan bestaan
 • heeft u inzicht in de medische behandeling van patiënten met PAV
 • heeft u inzicht in de hierop aansluitende fysiotherapeutische behandeling van patiënten met PAV
 • weet u welke klinimetrische testen u kunt inzetten bij het onderzoek van PAV-patiënten, hoe u deze kunt inzetten en hoe u de scores moet interpreteren
 • kent u de risicofactoren voor PAV en kunt u de patiënt informeren en adviseren hoe om te gaan met deze risicofactoren
 

Docent

 • T.A. van Dockum MSc

  Tobias van Dockum is docent op de Hogeschool Leiden aan de bachelor opleiding Fysiotherapie. Daarnaast is hij docent aan de post-HBO opleidingen PAV en COPD/Astma. Ook is hij betrokken bij Chronisch ZorgNet, hét landelijke netwerk van ruim 2200 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en long- en hartaandoeningen. Deels werkt hij nog als fysiotherapeut, bij Fysiotherapeuten Maatschap Woerden.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten