Bekkentherapie na de bevalling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Er zijn vrouwen die na hun bevalling zoveel pijn hebben in hun onderrug/bekken of benen dat zij niet in staat zijn om op te staan of voor de baby te zorgen. Soms noemen we dit bekkeninstabiliteit, maar liever gebruiken we bekkenpijn als verzamelnaam van deze klachten. Sommige vrouwen houden nog jarenlang functionele beperkingen in alledaagse bezigheden, bij anderen zijn de klachten snel hersteld.

Er zijn ook vrouwen die na het baren van hun kind onmiddellijk in staat zijn om op te staan, te lopen en voor hun kind te zorgen en alleen wat extra hoeven te rusten. De laatste groep vrouwen pakt snel de dagelijkse bezigheden weer op en moet eigenlijk opletten dat ze niet te veel gaat doen en haar grenzen in de gaten houdt: haar lichaam moet immers nog wel herstellen van zwangerschap en bevalling.

De bekkenpijn is vaak niet de enige klacht die speelt. De periode na de bevalling kan sterk variëren: een scala van vermoeidheidsklachten, bekkenbodemproblemen, buikklachten, stuitpijn, nek/schouderklachten, incontinentie passeren de revue. Geen vrouw zou meer zwanger willen worden zou u kunnen denken als u dit allemaal leest, maar: niets is minder waar. Vrouwen laten zich zelden weerhouden van de wens om moeder te willen worden en hebben er veel voor over, de kinderwens domineert. En dan: de meeste klachten zijn niet continu aanwezig, fluctueren in ernst en last but not least: er is vaak begeleiding of fysiotherapie die de klachten kan aanpakken. Gerichte behandelingen, op maat gemaakt, en de juiste leefstijl- en ADL-adviezen helpen goed. En dan blijven er nog maar erg weinig vrouwen over die langdurig klachten houden of bij wie we de klachten regelmatig zien recidiveren.

In deze cursus wordt ingegaan op de evidence die internationaal is vergaard over bekkenklachten die na de zwangerschap kunnen optreden. De state of the art van dit moment kan veel verklaren van het fenomeen bekkenpijn/bekkeninstabiliteit. Interessant zijn de prognostische en diagnostische factoren die een rol spelen bij bekkenklachten. Is er een link met de bevalling zelf? Hebben eerdere zwangerschappen of bevalling invloed? Wat speelt een rol bij het herstel? In welke fase krijgt de vrouw na de bevalling klachten? Meteen, pas na drie maanden, bij werkhervatting? Wat is uw rol als fysiotherapeut, kunt u de vrouw begeleiden naar haar herstel? In deze cursus worden de antwoorden uit de huidige evidence gebundeld en aan de hand van casuistiek besproken.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u, betreffende vrouwen die in de periode na de bevalling last hebben van bekkenpijn:

 • uw klinisch redeneren vormgeven op basis van kennis van de meest recente inzichten in relevante prognostische en diagnostische factoren;
 • uw Fysiotherapeutisch Methodisch Handelen onderbouwen op basis van huidige best practice inzichten in de meest effectieve evidence based behandelvormen;
 • kennis en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar de rol van biomedische processen, psychologische factoren en leefstijl-gerelateerde factoren integreren met en toepassen in uw klinische besluitvorming bij individuele patiënten;
 • de opgedane kennis toepassen om therapeutische strategieën voor vrouwen met postpartum bekkenpijn op te zetten en uit te voeren.
 • uw eigen grens bepalen met betrekking tot uw behandelmogelijkheden en therapeutische vaardigheden.
 • per individuele casus inschatten hoe het meest efficiënte en klantvriendelijke behandeltraject eruit zal zien en of u daar zelf een rol in speelt en zo ja, welke rol.

Docent

 • drs. C.C.M. Röst

  Cecile Röst is auteur, post HBO-docent, orthopedisch manueeltherapeut en klinisch epidemioloog. Vanwege haar leergierige aard en de innerlijke drive naar om problemen te willen oplossen is het vak fysiotherapie op haar lijf geschreven. De wil om geen hinder te blijven ondervinden van opgelopen functionele beperkingen leidde tot verrassende therapeutische handvatten die meer universeel toepasbaar bleken te zijn dan waar ze voor ontwikkeld waren. De belangrijkste eigenschappen die haar naam binnen de fysiotherapie gemaakt hebben zijn het willen uitpuzzelen van allerhande problemen en het steeds maar weer volgen en integreren van nieuwe studies en cursussen binnen haar werkgebied. Sensorische integratietherapie, kinderfysiotherapie, orthopedische geneeskunde, kennis van anatomie, biomechanica en implementatie van specifieke therapieën als dryneedling en fascietherapie behoren tot het rijtje waarop haar werk is gebaseerd. Zij omringt zich steevast met trouwe collega’s en volgt vernieuwende collega-docenten/wetenschappers binnen het specifieke vakgebied van bekkenklachten/vrouwengezondheidszorg. Cecile werkt binnen verschillende teams: als manueeltherapeut bij praktijk MoVeS in Leiden en als auteur/wetenschapper/docent bij de cursusorganisatie Rost Therapy.  De projectmatige manier van samenwerken met gespecialiseerde fysiotherapeuten uit verschillende landen verrijkt het werkveld met inzichten en internationale toepasbaarheid. Persoonlijke benadering met oog voor details en de context waarin de patiënt of collega zich bevindt kenmerken de methodische aanpak.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten