Hartrevalidatie: Revalidatiefase

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De CME-Online cursus over Hartrevalidatie bestaat uit drie delen:

 • Hartrevalidatie 1 – Algemene en acute fase (fase 1) - momenteel offline
 • Hartrevalidatie 2 – Revalidatiefase (fase 2)
 • Hartrevalidatie 3 – Postrevalidatiefase (fase 3) - momenteel offline

 

In deel 1 van deze cursus heeft u kennis kunnen maken met de anatomie en de werking van het hart. De verschillende diagnosegroepen voor hartrevalidatie werden in dit deel besproken, alsmede de acute fase (fase 1) van de hartrevalidatie. - LET OP, dit deel is wegens afloop van accreditatie komen te vervallen. Wordt naar verwachting in 2022 herzien.

Deel 2 en 3 zijn bedoeld voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de hartrevalidatie en die hun kennis willen opfrissen en willen aanvullen met de recente inzichten op het gebied van screenen, testen en behandelen in fase 2. Ook voor fysiotherapeuten werkzaam in de geriatrische zorg, waar patiënten vaak cardiaal belast zijn, en in de sportfysiotherapeutische zorg, waar het nastreven van sportdoelen in combinatie met hartfalen een complexe hulpvraag kan vormen, is de cursus relevant.

Deel 2 gaat in op fase 2, de revalidatiefase. Eerst is er aandacht voor de intake, daarna staat het afnemen van tests bij zowel de oudere als de jongere revalidant. De fysiotherapeut moet kunnen berekenen welke oefeningen de (geriatrische) revalidant met zijn specifieke conditie wel en niet kan uitvoeren en op basis hiervan een trainingsprogramma kunnen opstellen.

Deel 3 staat in het teken van fase 3 van de revalidatie: de postrevalidatiefase. Dit is het moment waarop de overdracht plaatsvindt van de behandelend cardioloog naar de huisarts. In deze fase van de revalidatie wordt veel aandacht besteed aan cardiovasculair risicomanagement, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de fysiotherapeut. Daarnaast is er aandacht voor de verdere psychische verwerking van de veranderde gezondheidssituatie.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus (deel 2):

 • kunt u de verschillende fasen en levels van hartrevalidatie onderscheiden
 • kunt u de meetmethoden die van toepassing zijn bij revalidanten met hart- en vaatziekten toepassen
 • kunt u de meetmethoden die van toepassing zijn bij geriatrische revalidanten met hart- en vaatziekten toepassen
 • weet u wat van belang is bij de anamnese, onderzoek en behandeling van revalidanten met hart- en vaatziekten in de verschillende fasen
 • weet u welke aanvullende verwijsgegevens u moet hebben voor de geriatrische revalidant
 • kunt u de oudere revalidant screenen, diagnosticeren en het therapeutisch proces laten doorlopen
 • kunt u de (oudere) hartrevalidanten trainen met behulp van de aanbevolen trainingsparameters (kracht en uithoudingsvermogen)
 • kunt u een trainingsprogramma op maat maken voor (oudere) hartrevalidanten
 • hebt u enig inzicht in de werkwijze volgens de KNGF-standaard Beweeginterventie kwetsbare ouderen
 • kunt u werken volgens de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie, de richtlijnen Hartrevalidatie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Hartstichting

Docent

 • R.J.J. Bertram

  R.J.J. Bertram, fysiotherapeut, docent en sportinstructeur. Rob Bertram is werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen, Centrum voor revalidatie Beatrixoord in de hart- en thoraxrevalidatie. Tevens cursusleider, docent cursus Harteraad beweegcoach.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten