Bekkenpijn, seksuele problemen en bekkenfysiotherapie deel 2

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
  • Ruim 75 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

1. Anatomie en fysiologie bekkenpijn en seksuele (dys)functies bij vrouwen
Doelstelling: doelgroep informeren en voorlichten over de anatomie en fysiologie van bekkenpijn, seksuele (dys)functies en de relatie daartussen bij volwassen vrouwen
2. Achtergrond bekkenpijn bij vrouwen
Doelstelling: doelgroep informeren en onderwijzen om de grondbeginselen en basis van bekkenpijn bij vrouwen te begrijpen en daarbij de mogelijkheden van (gespecializeerde) fysiotherapie in relatie tot bekkenpijn en seksuele problemen
3. Functionele beoordeling bekkenpijn
Doelstelling: doelgroep informeren en voorlichten over waarom, hoe en wanneer en in welke mate een functionele beoordeling van de bekkenbodem en gerelateerde weefsels en regio's moet worden uitgevoerd
4. Fysiotherapeutische behandeling bekkenpijn en seksuele problem bij volwassen vrouwen
Doelstelling: doelgroep informeren en voorlichten over fysiotherapeutische behandeling van vrouwelijke bekkenpijn en seksuele problemen en de doelgroep te onderrichten in praktische vaardigheden
5. Mobiele App voor bekkenpijn
Doelstelling: doelgroep informeren en voorlichten over de aard, het gebruik, de toepasbaarheid, de validiteit en de huidige stand van het bewijs van mobiele apps voor de motivatie voor, de therapietrouw en de naleving van fysiotherapie en zelfmanagement bij volwassenen met bekkenpijn en seksuele problemen
6. Evidence-based fysiotherapie
Doelstelling: doelgroep informeren en voorlichten over het niveau van bewijs van fysiotherapie voor de beoordeling en behandeling van vrouwelijke bekkenpijn en seksuele problemen
7. Bekkenpijn en seksuele problemen bij volwassen mannen
Doelstelling: doelgroep informeren en voorlichten over bekkenpijn en seksuele
problemen bij volwassen mannen en de mogelijkheden van bekkenfysiotherapie

Leerdoelen

n.t.b.

Docent

  • dr. B. Berghmans

    Dr. Bary Berghmans is medeoprichter van het Pelvic care Center Maastricht en senior onderzoeker van de afdeling Urologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Daarnaast is hij eigenaar van vier fysiotherapieklinieken, genaamd ICL Fysio (www.iclfysio.nl). Later opende hij ook een multidisciplinaire kliniek voor arbeid en gezondheid, genaamd ICL Arbeid (www.iclarbeid.nl). Namens het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) was Bary lid van verschillende richtlijn-commissies die verantwoordelijk waren voor de ontwikkeling van richtlijnen voor de conservatieve behandeling van urine- en fecale incontinentie. Hij is lid van de multidisciplinaire ICS- en IUGA-commissie voor de standaardisatie van terminologie van vrouwelijke bekkenbodemdisfuncties, en terminologie van conservatieve behandelingen voor bekkenbodem- en vrouwelijke anorectale disfuncties. Hij was voorzitter van de IUGA Special Interest Group Female Pelvic Floor Rehabilitation en is momenteel voorzitter van de EUGA Committee Pelvic Floor Rehabilitation, lid van het European Association of Urology Guideline-panel voor chronische bekkenpijn en lid van het FIGO urogynecology-panel. Last but not least is Bary erelid van de Pan Arab Continence Society en de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie. Aan de Katholieke Universiteit van Curitiba (PUCPR), bij de afdeling Gynaecologie in Parana, Brazilië, was Bary gasthoogleraar en is hij aangesteld als gasthoogleraar aan de Universiteit van Campinas bij de afdeling Chirurgie in Campinas, Sao Paulo, Brazilië. Hij is professor aan Faculdade Inspirar, Brazilië. Bary heeft over de hele wereld lezingen gegeven over bekkenbodemdisfuncties, en methodologische en epidemiologische onderwerpen. Hij wordt beschouwd als een vooraanstaande referentie op het gebied van bekkenfysiotherapie. Het doceren van Evidence Based Medicine met betrekking tot bekken(bodem)- en blaas(dis)functies, gezondheidsproblemen van urologische, urogynaecologische, colorectale en seksuologische oorsprong is zijn handelsmerk en passie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
  • Ruim 75 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten