Psychosomatiek in de algemene fysiotherapiepraktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 75 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Al sinds in 1948 de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gezondheid definieert als “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken”, kunnen wij een (pijn)klacht niet meer alleen vanuit een biomedisch perspectief benaderen. “Het zit tussen je oren” is preciés wat het is: het regelcentrum van ons lichaam, het brein, zit tussen je oren. En het brein verwerkt niet alleen sensorische prikkels zoals pijn, maar ook cognitieve en emotionele prikkels. Het is zodoende niet meer dan logisch dat wij bij de diagnostiek en behandeling van somatische klachten óók de persoon en de context van de persoon meenemen.

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus:

 • heeft u inzicht in wat “psychosomatiek” en “psychosomatische klachten” nou eigenlijk inhouden
 • kunt u mogelijk beïnvloedende contextuele en persoonlijke factoren (ICF-model) benoemen/herkennen
 • kent u makkelijk toepasbare diagnostische mogelijkheden voor psychosociale factoren
 • kent u makkelijk toepasbare therapeutische mogelijkheden voor “psychosomatische klachten”
 • weet u met welke andere zorgverleners u kunt samenwerken voor “psychosomatische klachten”

Docent

 • dr. S Gouw

  dr. Simone Gouw is werkzaam als orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeut aan het Academie Instituut in Utrecht. Daarnaast werkt zij als fysiotherapeut-gnatholoog en wetenschappelijk docent op de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen. In 2019 is zij gepromoveerd op haar proefschrift ‘Bruxism and physical therapy – a physiological perspective’. Zij verzorgt tevens gastonderwijs op verschillende hogescholen, na- en bijscholingen voor verschillende scholingsorganisaties en is één van de schrijvers van het herziene beroepsprofiel en de portfoliotoetsing van de orofaciaal fysiotherapeut.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 75 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten