Compressietherapie bij oedeempatiënten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 75 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten
 • Inleiding
 • Deel 1 Anatomie en fysiologie
 • Deel 2 Klinisch redeneren
 • Deel 3 Klinimetrie
 • Deel 4 Compressietherapie
 • Deel 5 Zelfmanagement bij compressie
 • Ten slotte

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • de aanbevelingen benoemen m.b.t. tot klinimetrie en behandeling bij lymfoedeem volgens de multidisciplinaire evidence-based Richtlijn Lymfoedeem (NVDV, 2014)
 • het belang van goede huidverzorging voor lymfoedeempatiënten uitleggen
 • de verschillende meetinstrumenten voor lymfoedeem beschrijven en uitleggen welke wanneer kan worden gebruikt
 • uitleggen wat de effectiviteit is van zwachtelen bij lymfoedeem
 • voor iedere patiënt beredeneren hoe en wanneer dit toegepast dient te worden
 • de verschillende compressiematerialen beschrijven
 • de effectiviteit van TEK bij lymfoedeem uitleggen
 • de patiënt coachen in het aanbrengen van compressie
 • de patiënt coachen / adviseren bij het zelfmanagement van lymfoedeem
 • multidisciplinair samenwerken in de zorg om de oedeempatiënt

Docent

 • F. Potijk MSc

  Froukje Potijk is als oedeemfysiotherapeut werkzaam bij FysioHolland/Cancer Care Center Amsterdam West. Na haar opleiding Oedeemtherapie (Groningen) heeft ze in 2013 zes weken gewerkt in de Lymfoedeemkliniek Wittlinger in Walchsee (Oostenrijk). Zij is docent voor de oedeemtherapie Vodder opleiding in Groningen. Daarnaast heeft Froukje Potijk de opleiding tot revalidatiewetenschapper (MSc) aan de VU Brussel in 2017 afgerond. Zij maakt ook deel uit van de Wetenschapscommissie Oncologie en Oedeem (WOO) van het NVFL. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 75 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten