Wat te doen bij oedeem?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Binnenkort te volgen!


In deze cursus vertelt Tom Zee wat je kunt doen bij oedeem. Oedeem is een veelvoorkomende aandoening waar verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. In deze cursus zal Tom ingaan op de verschillende vormen van oedeem, het verschil tussen dynamische- en mechanische insufficiëntie en de symptomen. Hij zal je meenemen in de medische versus de fysiotherapeutische diagnose, met bijbehorend drie paden van het klinisch redeneren. Daarnaast zullen de patronen van verschillende vormen van oedeem worden belicht, gaat Tom in op filtratie versus drainage en wordt de werking van het lymfesysteem uitgelegd. Vervolgens zal hij de relatie onderzoeken tussen lymfatische insufficiëntie en complicaties, zoals erysipelas, en vertelt hij waarom deze aandoeningen een hogere incidentie hebben bij patiënten met oedeem. Daarna gaat hij in op het classificeren van symptomen en verschijnselen die wijzen op verschillende patronen van vochtophoping.

Tot slot wordt het formuleren van realistische doelstellingen - niet alleen gericht op het herstellen van functie, maar ook kijkend naar het verbetering op participatie- en activiteitenniveau - voor de behandeling van oedeem behandeld.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • Begrijp je het verschil tussen dynamische- en mechanische insufficiëntie van het lymfatisch systeem en ken je de synoniemen
 • Kun je uitleggen welke pathofysiologische verandering in het Starlin-Landis model kunnen leiden tot het ontstaan van oedeem en op welke wijze daardoor veranderingen in de structuur van het weefsel kunnen optreden
 • Kun je uitleggen waarom erysipelas een hogere incidentie heeft bij patiënten met lymfatische insufficiëntie dan bij de normale populatie
 • Kun je symptomen en verschijnselen classificeren als aanwijzing voor verschillende patronen waar oedeem een rol bij speelt
 • Kun je de 3 verschillende paden van klinisch redeneren beschrijven
 • Kun je een betekenisvolle doelstelling voor een casus formuleren die zowel een element uit het domein functie bevat en een element uit het domein participatie of activiteit

Docent

 • Tom Zee

  Tom Zee is oedeem-fysiotherapeut met een jarenlange ervaring op het gebied van opleiden van fysiotherapeuten tot oedeem-fysiotherapeut. Nadat hij vele jaren cursusleider was bij een gerenommeerd cursusinstituut zocht Tom andere uitdagingen in het buitenland. Voor CME maakte Tom deze cursus over diagnostiek en klinisch redeneren in de oedeemtherapie. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang