Beter lopen door krachttraining - praktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device


In dit tweede deel van de tweedelige serie laat John Branten zien wat de gevolgen zijn van spierkrachtverlies bij motorisch kwetsbare ouderen voor het lopen. In het eerste deel geeft John een overzicht van de literatuur van de meest voorkomende compensatiepatronen bij het opstaan, lopen en gaan zitten bij kwetsbare ouderen. Hij benoemt de betrokken spiergroepen en vertelt hoe deze inzichten vertaald kunnen worden naar het concrete Fysiotherapeutisch Methodisch Handelen bij individuele patiënten. In dit deel verbindt hij wetenschappelijke inzichten aan de klinische praktijk en biedt concrete handvatten waarmee cursisten hun eigen handelen, in overeenstemming met recente wetenschappelijke inzichten, verder kunnen ontwikkelen. De cursus richt zich voornamelijk op de praktijk van de in een verpleeghuis werkende fysiotherapeut, kennis en inzichten zijn uiteraard toe te passen door een fysiotherapeut in de eerstelijnszorg.  

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:
 • Kun je de meest voorkomende compensatiepatronen herkennen bij opstaan, lopen en gaan zitten van laag functionerende kwetsbare ouderen
 • Kun je vaststellen welke spiergroep verantwoordelijk is voor het betreffende compensatiepatroon en weet je hoe deze te trainen
 • Kun je beschrijven aan welke criteria krachttraining bij ouderen moet voldoen om het gewenste trainingseffect te bereiken
 • Kun je de effecten van geïsoleerde krachttraining bij kwetsbare ouderen benoemen en betrekken op de te behalen behandeldoelen van jouw patiënten
 • Kun je de mogelijkheden en beperkingen van functionele balanstraining op een valpreventieparcours benoemen

Docent

 • John Branten

  John Branten is fysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut en onderzoeker. Hij is werkzaam als geriatriefysiotherapeut bij stichting de Waalboog, Woon Zorg Centrum Nijevelt te Nijmegen. Daarnaast is hij gastdocent bij de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Nijmegen. Zijn aandachtsgebied is motorische problemen bij kwetsbare ouderen. Hij heeft verschillende publicaties over dit thema op zijn naam staan en is tevens redactielid en columnist voor het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang