Beter lopen door krachttraining - theorie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device


John Branten geeft een overzicht van literatuur met evidence-based principes van krachttraining bij motorisch kwetsbare ouderen uit en bespreekt in dit licht het Waalboog Model voor Looprevalidatie en Valpreventie. Ook geeft hij een overzicht van nieuwe inzichten in de relatie van kracht, leeftijd en functie, en in de coördinatie van basale functies, en hoe deze vertaald kunnen worden naar het concrete Fysiotherapeutisch Methodisch Handelen bij individuele patiënten. De cursus verbindt wetenschappelijke inzichten aan de klinische praktijk en biedt concrete handvatten waarmee cursisten hun eigen handelen, in overeenstemming met recente wetenschappelijke inzichten, verder kunnen ontwikkelen. Theorie en casuïstiek worden beide besproken. Alhoewel de cursus zich voornamelijk richt op de praktijk van de in een verpleeghuis werkende fysiotherapeut, zijn kennis en inzichten uiteraard toe te passen door een fysiotherapeut in de eerstelijnszorg.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:
 • Kun je het verband tussen kracht en functie en de gevolgen van afname in kracht op functie uitleggen
 • Kun je de problemen herkennen bij krachttraining in functie bij laag functionerende, kwetsbare ouderen en weet je aan welke criteria krachttraining moet voldoen om trainingseffect te bereiken
 • Ken je de voordelen van het in kaart brengen van een functioneel mobiliteitsprofiel (FMP) en kun je een FMP voor jouw patiënt opmaken
 • Kun je de effecten van geïsoleerde krachttraining bij kwetsbare ouderen benoemen en betrekken op de te behalen behandeldoelen van jouw patiënten
 • Ken je de voor- en nadelen van krachttraining bij ouderen en kun je een beargumenteerde keuze maken voor het toepassen van vormen van krachttraining in de dagelijkse praktijk
 • Kun je het krachttrainingsprogramma voor de oudere patiënt optimaliseren

Docent

 • John Branten

  John Branten is fysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut en onderzoeker. Hij is werkzaam als geriatriefysiotherapeut bij stichting de Waalboog, Woon Zorg Centrum Nijevelt te Nijmegen. Daarnaast is hij gastdocent bij de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Nijmegen. Zijn aandachtsgebied is motorische problemen bij kwetsbare ouderen. Hij heeft verschillende publicaties over dit thema op zijn naam staan en is tevens redactielid en columnist voor het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang