Aan de slag met beweeggedrag bij kinderen met een lichamelijke beperking

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Fysieke activiteit is belangrijk voor alle kinderen, vanwege positieve effecten op de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling, algemene gezondheid en kwaliteit van leven. Fysieke activiteit bestaat onder andere uit sporten, actief transport naar school en buiten spelen. Kinderen bewegen steeds minder, waarbij kinderen met een lichamelijke beperking minder bewegen dan hun peers zonder beperking. Deze cursus gaat in op de mate van fysieke activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking en de bijbehorende barrières en facilitators die bekend zijn. Binnen deze cursus lichten we enkele factoren uit, zoals het belang van optimale hulpmiddelen, de rol van de kinderfysiotherapeut bij inclusief spelen en het inzetten van gedragsmatige interventies. We eindigen met bestaande initiatieven die ingezet kunnen worden om kinderen met een lichamelijke beperking en hun ouders te ondersteunen om meer te gaan bewegen. Bent u klaar om aan de slag te gaan met beweeggedrag?

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • het belang van fysieke activiteit voor kinderen met een lichamelijke beperking benoemen
 • de mate van fysieke activiteit bij kinderen met een beperking beschrijven
 • uitdagingen bij het meten van fysieke activiteit bij kinderen met een beperking benoemen
 • barrières en facilitators in relatie tot fysieke activiteit bij kinderen met een beperking beschrijven

Docent

 • dr. Manon Bloemen

  Dr. Manon Bloemen werkt sinds 1999 met kinderen met beperkingen. Haar passie ligt in het ondersteunen van deze kinderen en hun ouders, zodat deelname aan maatschappelijke activiteiten, zoals sport, spel en actief buitenspelen, gerealiseerd kan worden.

  Van oorsprong is Manon Bloemen kinderfysiotherapeute. Ze heeft veel werkervaring opgedaan binnen de kinderrevalidatie. Na haar opleiding Kinderfysiotherapie woonde en werkte ze 1,5 jaar in IJsland. Terug in Nederland volgde ze de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen aan de UU. Daarna werd ze docent Kinderfysiotherapie bij de master Fysiotherapie van Hogeschool Utrecht.

  Sinds 2011 is zij verbonden aan het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid; van 2013 tot haar promotie in 2017 deed zij promotieonderzoek naar fysieke fitheid en fysieke activiteit bij kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Momenteel is zij werkzaam als senior onderzoeker en hoofddocent binnen de onderzoekslijn Kind in Beweging van de hoge school en verbonden aan het Instituut Beweging studies.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang