Kwetsbaarheid en de onderliggende mechanismen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Tijdens de coronapandemie kwam de term 'kwetsbaarheid' of 'kwetsbare ouderen' regelmatig in het nieuws. Deze groep liep meer risico om het virus te krijgen en bovendien was het ziektebeloop bij deze groep vaak ernstiger. Maar wat is ‘kwetsbaarheid bij ouderen’, ook wel aangeduid met de Engelse term 'Frailty', nu precies en welke mechanismen liggen eraan ten grondslag? En waarom is het van belang dat u als fysiotherapeut kennis hebt van kwetsbaarheid. Deze cursus gaat daarop in. Oorspronkelijk is kwetsbaarheid een biomedisch concept. De definitie van Fried et al. is een voorbeeld van een dergelijke definitie. Zij definiëren kwetsbaarheid als: een biologisch syndroom waarbij sprake is van een verminderde reserve en weerstand tegen stressoren, dat het resultaat is van dalingen van diverse fysiologische systemen, en het risico verhoogt op negatieve gezondheidsuitkomsten. In meer recente definities wordt kwetsbaarheid integraal benaderd en als multidimensionaal gezien. Naast het fysieke domein is er ook oog voor psychische en sociale problemen die ouderen kunnen hebben. Deze holistische benadering (waarbij systeemdenken van belang is) is essentieel voor een efficiënte en effectieve fysiotherapeutische behandeling. Bovendien hebben fysiotherapeuten de preventieve taak om kwetsbaarheid vroegtijdig te signaleren om d.m.v. gerichte interventies kwetsbaarheid te verminderen of erger te voorkomen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus hebt u inzicht in:

 • Wat kwetsbaarheid bij ouderen (Frailty) inhoudt
 • De verschillende domeinen van kwetsbaarheid
 • De kernelementen van fysieke, cognitieve en sociale kwetsbaarheid
 • Systeemdenken
 • De rol van preventie bij kwetsbare ouderen
 • De meest gangbare meetinstrumenten van kwetsbaarheid

Docent

 • dr. Hans Hobbelen

  Dr. Hans Hobbelen is lector veroudering en paramedische zorg aan de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast is hij president van de International association of Physiotherapists working with Older People (IPTOP, official subgroup of World Physiotherapy). Hans is in 1987 afgestuurd als fysiotherapeut en heeft 22 jaar praktijkervaring in een verpleeghuis. In 2001 is hij als bewegingwetenschapper afgestudeerd aan de universiteit Maastricht en in 2010 is hij op het onderwerp PARATONIE gepromoveerd aan die zelfde universiteit. In 2012 is hij lector geworden in Groningen waar zijn onderzoekslijnen zich vooral richten op de kwetsbare ouderen en ouderen met dementie. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang