Musculoskeletale pijn: welke oefening kiest u?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Oefentherapie is de hoeksteen van de fysiotherapeutische zorg voor mensen met musculoskeletale pijn. In alle richtlijnen voor mensen met dit type gezondheidsproblemen staat oefentherapie dan ook centraal. Het is echter de vraag welke vorm van oefentherapie het beste aansluit bij het gezondheidsprobleem van een individuele patiënt. Volstaat het om een paar keer per week een half uur te wandelen, of moet er gekozen worden voor intensieve krachttraining? Om binnen het klinisch redeneren bij mensen met musculoskeletale pijn en beperkingen verder te ontwikkelen en keuzes te maken ten aanzien van het type oefentherapie dat het beste aansluit en het meeste effect zal sorteren, is kennis over de werkingsmechanismen, het toepassingsgebied en de doelstelling belangrijk. In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke ‘body-of knowledge’ op dit gebied en worden voorbeelden gegeven van de wijze waarop deze kennis in de fysiotherapeutische praktijk kan worden toegepast.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kunt u:

 • bewuste keuzes maken in de vorm van oefentherapie die u toepast bij mensen met musculoskeletale pijn
 • verschillende vormen van oefentherapie van elkaar onderscheiden qua werkingsmechanismen, doelstellingen en toepassingen
 • de effectiviteit van verschillende vormen van oefentherapie voor mensen met musculoskeletale pijn aangeven

Docent

 • dr. Lennard Voogt

  Dr. Lennard Voogt is fysiotherapeut. Hij werkt als lector op het gebied van complexe pijnvraagstukken bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Hij is als visiting professor verbonden aan de 'Pain in Motion'-groep van de Vrije Universiteit Brussel. Eén van de onderzoekslijnen van het lectoraat gaat over het gebruik van oefentherapie en bewegen als effectief medicijn voor mensen met pijn en beperkingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang