Compressietherapie bij oedeempatiënten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

De overheid stelt dat zelfmanagement patiënten in staat stelt om de gevolgen van de ziekte beter te beheersen en beter in te passen in hun leven, waardoor de ervaren kwaliteit van leven toeneemt. Goede compressietherapie draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie van oedeempatiënten. Bij compressietherapie speelt de patiënt een belangrijke rol, zowel in de keuze van materiaal als bij het zelfmanagement. Hierbij zijn het aanbrengen van het compressiemateriaal en het onderhouden van een gezonde leefstijl belangrijk.

In deze cursus krijgt u als clinicus de actuele kennis over de behandeling van lymfoedeem uitgelegd, vooral gericht op compressietherapie. U krijgt inzicht in de actuele beschikbare evidentie over het inzetten van compressie in de initiële- en onderhoudsfase bij de behandeling van lymfoedeem. Daarnaast komt de rol van de (oedeem)fysiotherapeut bij coaching en advisering van de patiënt met lymfoedeem aan bod, evenals de samenwerking met andere disciplines in de zorg rondom de oedeempatiënt.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Kunt u de aanbevelingen benoemen m.b.t. klinimetrie en behandeling bij lymfoedeem volgens de Richtlijn Lymfoedeem
 • Kunt u uitleggen wat het effect van compressie op de veneuze en lymfcirculatie is
 • Kunt u uitleggen wat de effectiviteit is van de verschillende methoden van compressietherapie
 • Kunt u voor uw patiënt een individueel behandelplan opstellen
 • Kunt u uw patiënt coachen en adviseren over zelfmanagement bij lymfoedeem

Docent

 • Froukje Potijk MSc

  Froukje Potijk is als oedeemfysiotherapeut werkzaam bij FysioHolland/Cancer Care Center Amsterdam West. Na haar opleiding Oedeemtherapie (Groningen) heeft ze in 2013 zes weken gewerkt in de Lymfoedeemkliniek Wittlinger in Walchsee (Oostenrijk). Zij is docent voor de oedeemtherapie Vodder opleiding in Groningen. Daarnaast heeft Froukje Potijk de opleiding tot revalidatiewetenschapper (MSc) aan de VU Brussel in 2017 afgerond. Zij maakt ook deel uit van de Wetenschapscommissie Oncologie en Oedeem (WOO) van het NVFL. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang