Tinnitus en temporomandibulaire disfunctie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Tinnitus is het waarnemen van een piep, brom, fluit, suis of ander geluid in het hoofd, of in één van beide oren, zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Een vervelend probleem dat steeds vaker voorkomt. In deze cursus krijgt u eerst wat algemene informatie over tinnitus en welke factoren mogelijk van invloed kunnen zijn. Daarna zal de relatie tussen TMD en tinnitus naar voren komen en de diagnostische kenmerken van somatische tinnitus besproken worden. Vervolgens zullen de resultaten van een orofaciale behandeling bij patiënten met somatische tinnitus besproken worden, zoals onderzocht in het proefschrift ‘Tinnitus en temporamandibulaire disorders, a study on the effectiveness of conservative tempormandibular treatment on tinnitus’. Ook zal aangegeven worden welke patiënten het meeste kans hebben om baat te hebben bij een orofaciale behandeling. De cursus zal worden afgesloten met een casus om meer inzicht te krijgen in de behandeling van een patiënt met TMD gerelateerde somatische tinnitus.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus:

 • kunt u de relatie tussen temporomandibulaire disfunctie (TMD) en tinnitus beschrijven
 • kunt u de diagnostische kenmerken van somatische tinnitus benoemen
 • kunt u het effect van een orofaciale behandeling bij patiënten met TMD gerelateerde somatische tinnitus benoemen
 • bent u bekend met meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden bij patiënten met tinnitus.
 • kunt u beredeneren of fysiotherapeutische behandeling een mogelijke verbetering kan geven voor de tinnitusklachten.

Docent

 • dr. Annemarie van der Wal

  Annemarie van der Wal is orofaciaal fysiotherapeut en manueel therapeut en is gepromoveerd op tinnitus en temporomandibulaire disfunctie op de Universiteit in Antwerpen. Op dit moment is zij werkzaam als orofaciaal fysiotherapeut en postdoctoraal onderzoeker bij het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam op de afdeling Orofaciale Pijn en Disfunctie. Daarnaast werkt zij als docent op de opleiding orofaciale fysiotherapie op de SOMT University of Physiotherapy. Verder werkt ze ook nog in de eerstelijnspraktijk bij Fysiotherapie Eck en Wiel.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang