Even opfrissen: Fysiotherapie bij Perifeer Arterieel Vaatlijden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is er sprake van vernauwing(en) of afsluiting(en) in één of meer van de grote en/of kleine slagaders in de benen. Wanneer de patiënt ten gevolge hiervan beperkt wordt in het bewegen door pijn of vermoeidheidsklachten in de benen, is er sprake van de claudicatio intermittens (‘etalagebenen’).

In deze cursus staat de conservatieve behandeling van patiënten die lijden aan PAV centraal. De fysiotherapeut speelt hierbij een cruciale rol: als therapeut bij de gesuperviseerde (loop)therapie én als coach bij het cardiovasculair risicomanagement (CVRM). De cursus sluit aan bij de inzichten zoals beschreven in de KNGF-richtlijn Symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden uit 2014, update uit 2017 en daarbij relevante recente literatuur tot begin 2020.

In de cursus komt de epidemiologie en de pathofysiologie van atherosclerose aan bod, evenals het ontstaan van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Aansluitend bespreken we de symptomen van PAV, waaronder claudicatio intermittens (CI) dat het meeste voorkomt, en de (medische) diagnostiek. Hierna bespreken we de risicofactoren en de conservatieve behandeling van PAV.

De cursus wordt afgesloten met informatie over Chronisch ZorgNet en samen beslissen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • Kunt u uitleggen wat er in het lichaam gebeurt bij atherosclerose
 • Kunt u risicofactoren voor sPAV benoemen
 • Kunt u cardiale overbelasting herkennen
 • Kunt u een behandelplan opstellen voor een patiënt met sPAV
 • Kunt u patiënten met sPAV coachen in een gezonde leefstijl
 • Bent u bekend met nieuwe ontwikkelingen

Docent

 • Ben Honing

  Ben Honing is als fysiotherapeut fulltime werkzaam bij Tergooi MC sinds 2001. Zijn specialisaties zijn hartrevalidatie en looptraining bij sPAV. Ben werkt bij het NPI als docent voor de cursus looptraining. Sinds de opstart van Chronisch ZorgNet is Ben betrokken geweest bij deze instantie (voorheen bekend als ClaudicatioNet). Ongeveer 3500 therapeuten nemen nu deel aan Chronisch ZorgNet, dat gericht is op bewegen en leefstijlbegeleiding bij chronische aandoeningen, zoals PAV, longaandoeningen, hartaandoeningen, osteoporose en post-COVID. Het is inmiddels een multidisciplinair netwerk van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en rookstop coaches.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang