Geriatrische patiënten in de hartrevalidatie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Cardiovasculaire aandoeningen zijn veelzijdig en komen zeer frequent voor bij ouderen. Deze aandoeningen kunnen als primaire diagnose aanwezig zijn, maar veel vaker zijn ze als comorbiditeit aanwezig. In 2011 heeft 17,4% van de 65-plussers ooit een hartinfarct gehad. 14,2% heeft een vernauwing van de bloedvaten in de buik of benen en ruim driekwart van de 65-plussers heeft een hoge bloeddruk. Door groei en vergrijzing van de bevolking zal het aantal mensen met hart- en vaatziekten de komende jaren sterk toenemen. Daarbij in gedachten houdend dat bij vrouwen, boven de 75 jaar, hart- en vaatziekten de meest voorkomende oorzaak is van overlijden. Bij mannen is dit boven de 85 jaar het geval. (Nederlandse hartstichting, Hart- en vaatzieken in Nederland, dec. 2015)

Kwetsbare ouderen worden veelal klinisch opgenomen, omdat deze patiënten nog niet in staat zijn zelfstandig te bewegen of niet zelfredzaam zijn. Omdat welzijn en participatie belangrijk zijn voor deze ouderen is goede zorg nodig. Het behoud en/of herstel van functie, participatie, zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven staan voorop in de behandeling van de oudere patiënt. Daarnaast zal er zo veel mogelijk gestuurd worden op zelfmanagement, en het herwinnen en behouden van bewegingsmogelijkheden.

In verband met de complexiteit en heterogeniteit van de geriatrische patiënt is het van belang dat er een intensieve samenwerking is met de verschillende disciplines in het hartrevalidatieprogramma. Hierbij moet u denken aan maatschappelijk werk, psychologie, ergotherapie, (hart)revalidatiearts, physician assistent, diëtist, (bekken)fysiotherapeut, praktijk ondersteuner, huisarts et cetera.

Steeds meer fysiotherapeuten kiezen ervoor om met chronisch zieken in een groep te werken. Ook de post(hart)revalidatie maakt daar deel van uit. Aan de hand van een casus wordt in deze cursus inzicht gegeven in de uitdagingen rondom de fysiotherapeutische zorg bij de geriatrische hartrevalidant. Deze casus betreft een oudere dame met complexe hartproblematiek en de volgende onderliggende comorbiditeiten: diabetes mellitus, osteoporose en depressieve stoornissen. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus:

 • Weet je welke aanvullende verwijsgegevens je nodig hebt voor de geriatrische revalidant
 • Ken je het screenings,- en diagnostische proces voor de hartrevalidant, waarbij de nadruk ligt op de geriatrische patiënt
 • Ken je de meetmethoden die van toepassing zijn bij geriatrische hartrevalidanten
 • Kun je een evidence-based trainingsprogramma op maat maken voor geriatrische hartrevalidanten
 • Heb je inzicht in de werkwijze die gevolgd wordt in de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie
 • Heb je inzicht in de werkwijze volgens de KNGF-standaard Beweeginterventie kwetsbare ouderen

Docent

 • Rob Bertram

  Rob J.J. Bertram, fysiotherapeut, docent en sportinstructeur. Na de CIOS opleiding in Heerenveen studeerde Rob fysiotherapie aan de Hogeschool Groningen. Sinds 1994 is hij werkzaam in het Universitair Centrum Groningen, Centrum voor revalidatie Beatrixoord in Haren. Rob is binnen het revalidatiecentrum voornamelijk bezig met de revalidatie van hartpatiënten. In 2004 is hij gestart met het parttime lesgegeven bij de opleiding Fysiotherapie, Hanze Hogeschool Groningen. Sinds 2016 is hij weer fulltime werkzaam binnen het revalidatiecentrum in Haren. In 2005 heeft Rob meegeschreven aan de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie. Rob is auteur van de CME-cursus hartrevalidatie I, II en III en cursusleider/ docent bij de cursus Beweegcoach van de Harteraad.

 • dr. Hans van de Leur

  Na het behalen van zijn diploma Fysiotherapie aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding en Fysiotherapie in 1987 heeft Hans werkervaring opgedaan in particuliere praktijk- en ziekenhuissettingen in zowel Nederland als in het Verenigd Koninkrijk. Acute respiratoire en cardiovasculaire pathologie is hier altijd zijn focus geweest binnen neonatologie, kinderen, volwassen en geriatrie. Hans heeft zijn bijdrages geleverd door lezingen/scholing/congressen via het KNGF en over COPD/COVID, Coronaire Hartrevalidatie en Hartfalen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang