Soorten pijn herkennen en behandelen bij ouderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Pijn komt veel voor bij ouderen, en hindert hen in het dagelijks leven. Comorbiditeit zorgt voor extra complicaties en is een factor gebleken voor inadequate behandeling. Met name bijkomende neurodegeneratieve aandoeningen, zoals dementie, bemoeilijken de diagnostiek. Artsen zijn vaak onvoldoende op de hoogte van pijnbeleving bij ouderen, en de communicatie over pijn wordt gehinderd door communicatiestoornissen. Naast onderbehandeling komt ook overbehandeling voor, met name bij geneesmiddelen als tramadol en NSAID’s, die bij kwetsbare ouderen over het algemeen veel meer bijwerkingen dan positieve effecten hebben.

In deze cursus worden de achtergronden, diagnostiek en behandeling van pijn bij ouderen besproken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de meest kwetsbare groepen, zoals mensen met dementie. Ook komt aan de orde hoe een goed pijnbeleid voor ouderen kan worden bereikt door de organisatie van zorg te verbeteren.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u het pijngedrag van kwetsbare ouderen verklaren op basis van hun pijnbeleving en coping
 • kunt u non-verbale uitingen van pijn bij mensen met dementie herkennen
 • kunt u een pijnobservatielijst bij mensen met dementie gebruiken voor diagnostiek en evaluatie
 • kunt u de verschillen tussen nociceptieve pijn, neuropathische pijn en centrale pijn herkennen
 • bent u in staat om een kwetsbare oudere met chronische pijn op de juiste wijze volgens de Verenso-richtlijn medicamenteus te behandelen
 • heeft u inzicht in de mogelijkheden van, en noodzaak tot, het inzetten van non-farmacologische behandelmogelijkheden bij pijn bij kwetsbare ouderen

Docent

 • prof. dr. Wilco Achterberg

  Wilco Achterberg is specialist ouderengeneeskunde bij Topaz in Leiden en hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC. Hij was voorzitter van de werkgroep multidisciplinaire richtlijn Pijn bij kwetsbare ouderen (Verenso, 2011) en vice-voorzitter van de Europese samenwerkingsgroep (EU-COST) Pain and Impaired Cognition, especially dementia (2011-2015). Wilco’s missie is om de kwaliteit van leven van de allerkwetsbaarste ouderen te verbeteren; het adequaat behandelen van pijn staat hierin centraal. Naast diverse onderzoeken op het gebied van pijn bij dementie, leidt hij ook studies naar pijn bij COPD en pijn bij afasie, en is hij betrokken bij diverse studies naar pijn bij kwetsbare ouderen thuis. Hij heeft scholingen gegeven aan geneeskundestudenten, medisch specialisten, fysiotherapeuten, psychologen, verzorgenden en verpleegkundigen, zowel nationaal als internationaal. Hij laat zich hierbij leiden door zowel de wetenschap (experimenteel en toegepast) als de ervaringen van patiënten, en betrekt hierin ook de input vanuit de negen lidorganisaties van het Universitair Netwerk voor de Care, sector Zuid-Holland (UNC-ZH). 

 • Max Achterberg

  Max Achterberg is student geneeskunde in Utrecht. Naast zijn studie is en was hij actief in verschillende commissies en besturen, zowel bij zijn studentenvereniging als in de Utrechtse gemeentepolitiek. In deze cursus treedt hij op als moderator. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang