Fysiotherapiecongressen 2019

CME-Online fysiotherapiecongressen

Dit jaar organiseert CME-Online twee fysiotherapiecongressen! Op zaterdag 14 september vindt het Geriatriefysiotherapiecongres plaats en op zaterdag 28 september het Manuele therapie congres. De congressen zijn exclusief en gratis voor abonnees van CME-Online. De accreditatie voor de congressen is aangevraagd voor de specialismen en het register Algemeen fysiotherapeut (CKR) en voor het Keurmerk Fysiotherapie. Het bijwonen van een congres levert u 6 punten op als onderdeel van de 30 punten van uw abonnement. 

Geriatriefysiotherapie congres - zaterdag 14 september 2019Van der Valk Hotel stationsweg 91 Breukelen

Tijdens het Geriatriefysiotherapie congres spreken prof. Andrea Maier, drs. Marleen Mares en dr. Sophie Bouwens en drs. Gerard van der Poel. Zij laten de onderwerpen Sarcopenie (Maier), Vitaliteit bij ouderen (Mares en Bouwens) en Normale fysieke veroudering (van der Poel) de revue passeren. 

De inschrijving voor het congres Manuele therapie is gesloten.

Sprekers

prof. Andrea B. Maier - Sarcopenie: diagnosticering en behandeling


andrea_maier.png

Sarcopenie komt bij ongeveer 20% van de oudere bevolking voor. Dit blijft vaak onopgemerkt, vooral wanneer het BMI gelijk blijft of zelfs toeneemt. Spiermassa is een voorspeller gebleken van aspecten als fysiek functioneren, ADL-afhankelijkheid, mortaliteit en het vermogen om te herstellen na operaties. Ook zijn spieren belangrijk voor de interactie met omliggende weefsels als vet en bot. Zo speelt spiermassa bijvoorbeeld ook een rol bij het ontstaan van osteoporose en is het belangrijk voor glucoseregulatie. Reden genoeg dus om de spiermassa zo gezond mogelijk te houden, juist ook bij de oudere bevolkingsgroep. Interventies om sarcopenie tegen te gaan zijn effectief gebleken. Het meest effectief is een combinatie van eiwitinname en krachttraining. In deze lezing bespreekt prof. Andrea Maier de huidige inzichten op het gebied van sarcopenie en de rol die u als fysiotherapeut hierbij kunt spelen.

Prof. Andrea B. Maier is internist-ouderengeneeskunde en hoogleraar Veroudering aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Melbourne, Australië. Zij studeerde geneeskunde aan de Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg en Universität zu Lübeck, Duitsland. Tijdens haar studie begon zij haar onderzoek naar veroudering, een combinatie van experimenteel celbiologisch onderzoek in het laboratorium en klinisch onderzoek.
Zij specialiseerde in de interne geneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum en koos vervolgens de subspecialisatie Ouderengeneeskunde. In 2012 werd zij hoofd van de sectie ouderengeneeskunde en gerontologie aan het VU Medisch Centrum en werd zij op 33-jarige leeftijd benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde, i.h.b. Gerontologie. Sinds 2016 werkt zij als Directeur aan het Royal Melbourne Ziekenhuis.

 

drs. Marleen Mares en dr. Sophie Bouwens - Vitaliteit bij ouderen


marleen_mares.pngIn de maatschappij wordt vaak negatief gedacht over ouderdom, waarbij oud zijn gelijk staat aan ziekte en aftakeling. Ouderen ervaren dit zelf vaak heel anders. Het lectoraat Active Ageing van Avans Hogeschool wil hier recht aan doen door veroudering vanuit een positievere insteek te bestuderen en zich te richten op het verhaal van de ouderen. Vanuit deze vertrekpunten is er door de docenten van deze lezing onderzoek verricht onder ouderen die zichzelf als vitaal beschouwen. Daarbij hebben zij zich gericht op de vragen wat deze ouderen onder vitaliteit verstaan, wat eraan heeft bijgedragen dat zij vitaal oud zijn geworden en hoe hun dagelijks leven eruitziet. In deze lezing zullen zij de centrale concepten (positieve gezondheid en vitaliteit) en de resultaten van dit onderzoek toelichten. Daarnaast zal aan de hand hiervan besproken worden hoe u in uw behandeling en benadering van ouderen een bijdrage kunt leveren aan vitaal oud worden. 

Drs. Marleen Mares studeerde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Tilburg en heeft daarnaast Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting Gezondheidsvoorlichting, gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Na haar studies heeft ze gewerkt als gezondheidsvoorlichter binnen een thuiszorginstelling en als projectleider bij een zorgverzekeraar. Op dit moment werkt ze bij Avans Hogeschool als docent fysiotherapie en onderzoeker bij het lectoraat Active Ageing. Ze heeft gepubliceerd over preventie en gezond bewegen. Samen met dr. Sophie Bouwens heeft zij onderzoek verricht onder vitale ouderen. 

sophie_bouwens.pngDr. Sophie Bouwens studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en deed daarna een sociaalhistorisch promotieonderzoek bij de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Sinds 2011 werkt ze als docent sociale studies en onderzoeker bij Avans Hogeschool. Binnen het lectoraat Active Ageing heeft zij samen met drs. Marleen Mares onderzoek verricht onder vitale ouderen. Momenteel werkt zij als postdoc-onderzoeker aan een interdisciplinair project over het inzetten van sociale technologie bij ouderen. 

drs. Gerard van der Poel - Is dat normaal op mijn leeftijd?


gerard-van-der-poel.jpgBij het onderzoeken, diagnosticeren en behandelen van een oudere cliënt moet een therapeut kennis hebben van ‘normale veroudering’, om deze goed te kunnen onderscheiden van ‘abnormale fysieke achteruitgang’. Méér kennis over ‘normale veroudering’ helpt een therapeut bij zijn/haar klinisch redeneren en handelen bij ouderen. Drs. Gerard van der Poel bespreekt in zijn lezing de normale fysiologische veranderingen en licht daarbij de veranderingen in cellen en weefsels toe, maar vooral worden de functionele veranderingen besproken in termen van de veranderingen in kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid, coördinatie en snelheid.

Drs. Gerard van der Poel is bewegingswetenschapper, gespecialiseerd in de Inspanningsfysiologie en werkt sinds 1993 als ondernemer op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Van der Poel is een zeer ervaren docent en expert op het gebied van Inspanningsfysiologie & Fysieke Training bij Ouderen. Hij is (eerste-)auteur van ‘Inspanningsfysiologie, oefentherapie & training’ en 6 andere (leer)boeken en van vele artikelen in diverse vaktijdschriften.

Manuele therapie congres - zaterdag 28 september 2019Van der Valk Hotel stationsweg 91 Breukelen

Tijdens het Manuele therapie congres spreken prof. dr. Lieven Danneels, dr. Jan Pool en prof. dr. Paul van Wilgen. Zij laten de onderwerpen Sensomotorische controle van de lage rug (Danneels), Hoogcervicale manipulaties in de praktijk (Pool) en Pijneducatie (Van Wilgen) de revue passeren. 

De inschrijving voor het congres Manuele therapie is gesloten.

Sprekers

prof. dr. Lieven Danneels- Sensomotorische controle van de lage rug: innoverende inzichten met belangrijke klinische implicaties


lieven_danneels.pngMensen met een voorgeschiedenis van lage rugpijn hebben een verhoogd risico op een nieuwe episode van rugpijn. Onderzoek naar de onderliggende pathogenetische mechanismen zijn van cruciaal belang om recidiverende lage rugpijn te voorkomen alsook om de transitie naar chronische pijn te counteren. Een van de factoren die mogelijk bijdraagt tot het onderhouden of aanwakkeren van pijn is een disfunctie van de rompspieren. Rugpijnpatiënten vertonen veranderingen in spierstructuur en in functie die ook gezien worden in pijnvrije episodes. Recente onderzoeksresultaten over zowel structurele als metabole veranderingen zullen in deze lezing worden gepresenteerd, evenals de relatie tussen perifere spierdisfuncties en reorganisatie ter hoogte van de motorische cortex (brain mapping). De klinische implicaties en de therapeutische aanpak zullen hierbij worden toegelicht.

Prof. dr. Lieven Danneels is hoogleraar aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Fysiotherapie van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij vicedecaan onderwijs van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Musculoskeletale Revalidatie, sectie Spine (UGent) en van de alliantieonderzoeksgroep Motor Mind (UGent – VUB). Zowel zijn klinische expertise als zijn onderzoeksdomein bevinden zich binnen de musculoskeletale revalidatiewetenschappen, in het bijzonder rugrevalidatie.

dr. Jan Pool- Klinisch redeneren bij klachten in de (hoog)cervicale wervelkolom


jan_pool.pngRisicofactoren in de hoogcervicale regio; hoe zijn deze te herkennen en hoe te handelen bij signalering? De hoogcervicale regio blijft een gebied waar binnen de manuele therapie nog onzekerheid over heerst. Om als manueel therapeut adequaat te handelen is het van belang te beschikken over patroonherkenning en hypothetico-deductieve theorieën. Aan de hand van recente casussen zal het klinisch redeneerproces besproken worden. Na het volgen van deze lezing heeft u inzicht in het screeningsproces en het klinisch redeneren bij klachten in de (hoog)cervicale wervelkolom en kunt u de risicofactoren en rode vlaggen in de cervicale wervelkolom herkennen.

Dr. Jan Pool is epidemioloog en senior onderzoeker bij het lectoraat Leefstijl & Gezondheid van de Hogeschool Utrecht. Zijn onderzoeksgebieden zijn nekklachten en chronische pijnklachten in het algemeen. Tevens is hij als docent werkzaam bij de Master Fysiotherapie. In 2007 is hij gepromoveerd op onderzoek naar de effectiviteit van fysiotherapeutische interventies bij patiënten met nekklachten én onderzoek naar de klinimetrische eigenschappen van veelgebruikte testen bij patiënten met nekklachten (VU Amsterdam). Dr. Jan Pool is tevens als manueel therapeut werkzaam in Paramedisch Centrum Impact te Zoetermeer.

prof. dr. Paul van Wilgen- Integratie van pijneducatie in de behandeling bij chronische pijn


paul_van_wilgen.pngPijn is de meest voorkomende klacht binnen de gezondheidszorg. Veel van uw patiënten hebben dan ook last van chronische pijn. Paul van Wilgen bespreekt de stappen in de diagnostiek bij chronische pijn, waarbij de toepassing van een biopsychosociaal model en het herkennen van centrale sensitisatie aan bod komt. Vervolgens zal hij ingaan op pijneducatie. Met behulp van pijneducatie kunt u met uw patiënt kijken naar de fysieke en mentale factoren die pijn beïnvloeden om zo te komen tot een betere kwaliteit van leven. Uitleg over de klachten, waarbij u ingaat op specifieke percepties die patiënten hebben over de oorzaak van pijn, de consequenties van pijn en de verwachtingen over de behandeling zijn hierbij van belang. Wanneer en op welke wijze u pijneducatie kunt integreren in uw behandelingen komt aan bod in de lezing ‘Integratie van pijneducatie in de behandeling bij chronische pijn’.

Prof. Dr. C. Paul van Wilgen (1967) is gezondheidspsycholoog, fysiotherapeut en epidemioloog. Al meer dan 25 jaar doet hij onderzoek bij patiënten met chronische pijn; aandachtsgebieden zijn verwerkingsmechanismen van chronische pijn en centrale sensitisatie, onderhoudende biopsychosociale factoren van pijn en de effecten van pijneducatie. In 2004 promoveerde hij op de morbiditeit na hoofdhalskanker behandelingen waarbij pijn een belangrijke rol speelde. Ook deed hij onderzoek naar gedragsmatige behandelingen van pijn en de rol van leefstijl. Daarbij heeft hij veel expertise over samenwerkingsverbanden en de (transdisciplinaire) behandeling van chronische pijn. Hij schreef, met anderen, meer dan 100 publicaties rond deze thema’s. 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners