Fysiotherapiecongressen 2018

CME-Online fysiotherapiecongressen

Dit jaar waren er weer twee CME-Online congressen! Op 15 september heeft het Geriatriefysiotherapiecongres plaatsgevonden en op 29 september het Manueel therapie congres. Van alle lezingen worden tevens online cursussen gemaakt, houd daarom het cursusoverzicht in de gaten. Volgend jaar kunnen abonnees weer exclusief twee nieuwe CME-Online congressen bijwonen. U wordt hiervan als abonnee automatisch op de hoogte gesteld. 

Geriatriefysiotherapie congres - 15 september 2018 Van der Valk Hotel stationsweg 91 Breukelen

Tijdens het Geriatriefysiotherapie congres kwam de revalidatie van kwetsbare ouderen uitgebreid aan bod. Er werd ingegaan op de rol van de geriatriefysiotherapeut tijdens dit proces. Zo heeft John Branten een lezing geven over geïsoleerde krachttraining voor ouderen. Mirjam Pijnappels, hoogleraar Mobiliteit bij Veroudering aan de VU in Amsterdam, kwam vertellen over balanscontrole bij ouderen en de effecten van leeftijd en training. Cognitief gedragstherapeut en gezondheidspsycholoog Marieke Terwel sprak over de recentste inzichten op het gebied van cognitieve revalidatie na een beroerte. 

 

Sprekers

 

vu_mirjam_pijnappels.jpgProf. dr. Mirjam Pijnappels - Balanscontrole bij ouderen: meten en trainen


Prof. dr. Mirjam Pijnappels is hoogleraar Mobiliteit bij Veroudering aan de afdeling Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In haar wetenschappelijk onderzoek combineert zij experimentele studies, epidemiologische studies, technologische ontwikkelingen en interventies. Hiermee beoogt zij bij te dragen aan meer begrip van de effecten van veroudering op het bewegen en mobiliteit, aan het voorkomen van vallen en aan het gezond en actief ouder worden

Een verstoorde balans kan verstrekkende gevolgen hebben. Het kan leiden tot vallen, met mogelijk letsel of valangst tot gevolg. Tijdens alledaagse bewegingen, zoals staan, lopen en transfers, komen deze balansverstoringen voor. Het controleren van deze balans is onderdeel van ieders dagelijks functioneren. De fysiologische veroudering heeft invloed op de balanscontrolesystemen die verantwoordelijk zijn voor het handhaven of herstellen van balans. Bij het constateren van een verstoorde balanscontrole kan verbetering verkregen worden door middel van training. Effectieve en innovatieve trainingsvormen voor balansverbetering en valreductie worden aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht. Na het volgen van deze lezing heeft u een goed beeld van hoe u een verminderde balanscontrole bij ouderen in uw dagelijkse praktijk kunt meten en trainen.   

marieke.pngDrs. Ir. Marieke Terwel - Cognitieve revalidatie na een beroerte


Drs. ir. Marieke Terwel is gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt®. Zij is werkzaam bij Basalt Revalidatie in Leiden. Daarnaast is zij als adviseur en docent betrokken bij de ontwikkeling van de geriatrische revalidatiezorg in Saffier te Den Haag.  Als programmaleider is zij betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van het interdisciplinaire CVA-revalidatieprogramma ‘Alles is revalidatie’. Tevens heeft zij een innovatieve vorm van cognitieve revalidatie in groepsverband opgezet, de DenkWijzertraining. Zij is auteur van de boeken ‘Alles is revalidatie’ en ‘DenkWijzertraining’. Naast haar werk als psycholoog is zij docent bij Gerion/VUmc ten behoeve van de postacademische cursus ‘psychologische diagnostiek en interventies bij CVA-revalidanten in de verpleeghuiszorg’

Cognitieve revalidatie is binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) een relatief nieuwe behandelvorm voor CVA-revalidanten met een beroerte. Een belangrijke ontwikkeling, want het aantal CVA-revalidanten met cognitieve beperkingen is aanzienlijk en de gevolgen zijn vaak ernstig en veelal chronisch van aard. Deze lezing bespreekt de stand van zaken van de CVA-revalidatie binnen de geriatrische revalidatiezorg, de mogelijke cognitieve veranderingen na een beroerte en de gevolgen daarvan voor de revalidant en omgeving. De definitie, effectiviteit en verschillende vormen van cognitieve revalidatie en de praktische toepasbaarheid op uw behandelingen als (geriatrie)fysiotherapeut, komen hierbij aan bod.

john.pngJohn Branten - Looprevalidatie met behulp van geïsoleerde krachttraining bij kwetsbare ouderen


John Branten is fysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut en onderzoeker. Hij is werkzaam als geriatriefysiotherapeut bij stichting de Waalboog, Specialistische Zorg- en behandelcentrum Joachim en Anna. Daarnaast is hij gastdocent bij de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Nijmegen. Zijn aandachtsgebied is motorische problemen bij kwetsbare ouderen. Hij heeft verschillende publicaties over dit thema op zijn naam staan en is tevens columnist en recensent voor het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie.

Bekend is dat het fysiologische verouderingsproces gepaard gaat met een afname van spiermassa en spierkracht, maar in hoeverre is er een (oorzakelijk) verband tussen deze krachtsafname en het functioneren van ouderen in de ADL? En welke effecten heeft (geïsoleerde) krachttraining hierop? In deze lezing wordt in kaart gebracht welke bevindingen er zijn gedaan op het gebied van functie en motoriek bij ouderen. Het trainen van kracht komt uitgebreid aan bod, waarbij specificiteit en criteria voor het behalen van trainingseffecten belicht worden. Deze lezing geeft handvatten voor het optimaliseren van krachttrainingsprogramma’s bij ouderen, gericht op het verminderen en voorkomen van functionele achteruitgang en valrisico’s en het weer opbouwen van een volwaardige en veilige loopfunctie.  

 

Terugblik

Benieuwd naar het Geriatriefysiotherapie congres uit 2017? Bekijk hier de terugblik.

Manueel therapie congres - 29 september 2018 Van der Valk Hotel stationsweg 91 Breukelen

Tijdens het Manueel therapie congres gaf Drs. François Maissaneen lezing gegeven over klinisch redeneren bij aspecifieke nekklachten. Bart Zwaneveld vertelde over duizeligheidsklachten en Edwin de Raaij lichtte de rol van de fysiotherapeut toe bij ziekteperceptie.

 

Sprekers

 

francois.pngDrs. François Maissan - Klinisch redeneren bij aspecifieke nekklachten


Drs. François Maissan is fysiotherapeut, manueel therapeut en gezondheidswetenschapper. Na jaren ervaring als fysiotherapeut en manueel therapeut in de eerste lijn, is hij op dit moment werkzaam als docent op de HU en onderzoeker i.o.. Sinds 2012 is hij verbonden aan het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid van de HU en promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn promotie-onderwerp is ‘Klinisch redeneren bij mensen met aspecifieke nekpijn’. Tevens is hij bestuurslid van de NVMT en redacteur bij FysioPraxis.

Nekpijn is wereldwijd de vierde belangrijkste oorzaak van beperkingen tijdens ADL, maar er is onvoldoende bewijs voor welke fysiotherapiebehandeling op welk moment adequaat is. Het wetenschappelijk bewijs dat er is, is slecht geïntegreerd in de fysiotherapie. Een mogelijkheid is dat RCT's niet de "echte wereld" weerspiegelen van de klinische praktijk in de fysiotherapie. Drs. François Maissan licht dit toe in zijn lezing en gaat in op de implicaties voor uw dagelijkse praktijk.  

bart_zwanenveld.pngBart Zwaneveld, Msc. - Duizeligheidsklachten: een uitdaging voor de fysiotherapeut


Bart Zwaneveld, Msc., is fysiotherapeut, manueel therapeut en orofaciaal fysiotherapeut. Hij is gespecialiseerd in vestibulaire revalidatie en duizeligheidsklachten. Afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool Utrecht in 2012, startte hij aan de SOMT om in 2016 de master manuele therapie af te ronden. Vanwege zijn interesse in duizeligheidsklachten en evenwichtsproblematiek volgde hij de opleiding tot orofaciaal fysiotherapeut. Op dit moment is hij werkzaam bij Ans van Noord in Zeist.

'
Een gevoel alsof alles om mij heen draait’, ‘een licht gevoel in het hoofd’, ‘een onvast gevoel in de benen’; klachten waarmee een patiënt zich bij u kan melden. Voor de meeste fysiotherapeuten en manueel therapeuten vormt het goed begeleiden van mensen met duizeligheidsklachten een uitdaging. In deze lezing krijgt u meer inzicht in de pathofysiologie, de diagnostische middelen en de behandelmogelijkheden voor u als fysiotherapeut/ manueeltherapeut bij de duizelige patiënt.

edwin_de_raaij.pngDrs. Edwin de Raaij - Weet wat je zegt: jouw aandeel in ziektepercepties


Drs. Edwin de Raaij is fysiotherapeut, manueel therapeut en fysiotherapie wetenschapper. Hij is werkzaam als fysio-/ manueel therapeut en docent onderzoeker bij de master Fysiotherapie en het Lectoraal Leefstijl en Gezondheid aan de Hogeschool Utrecht. Op dit moment doet hij promotieonderzoek binnen The Percept Study (Vumc) naar de rol van ziektepercepties bij musculoskeletale pijnklachten en de invloed op het fysiek functioneren van fysiotherapie.

Door musculoskeletale pijn ervaren mensen veel beperkingen. Pijn die we ervaren als we bewegen wordt tegenwoordig niet alleen gezien als een gevoel afkomstig vanuit ons lichaam, maar als een product van ons pijnsysteem. Kennis van dit pijnsysteem en begrip van hoe het functioneert heeft invloed op uw benadering van (musculoskeletale) pijn. In deze lezing wordt ingegaan op een paar onderdelen van ons pijnsysteem: ziekteperceptie en nocebo. Deze kunnen een bijdrage leveren aan de pijn die wij ervaren. Maar hoe herkennen wij dit en wat kunnen wij dan doen? Deze vragen worden beantwoord in deze lezing.

 

Terugblik

Benieuwd naar het Manueel therapie congres uit 2017? Bekijk hier de terugblik.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners