Cursusinformatie

Valkuilen op de HAP

Informatie: 

Het werken op de huisartsenpost (HAP) verschilt op een groot aantal punten van het werken in de eigen praktijk. Er worden van u als huisarts andere vaardigheden gevraagd en er zijn in de avond en de nacht andere risico’s dan overdag. Het is daarom ook niet helemaal veilig om de manier van werken overdag te kopiëren in de ANW-dienst.

In deze cursus krijgt u inzicht in deze verschillen, wordt u zich (meer) bewust van de valkuilen op de HAP en leert u aan de hand van casuïstiek van wat eerder misging. Na het volgen van deze cursus heeft u meer oog voor mogelijk onveilige situaties en kunt u uw werk op de HAP veiliger doen. Dit komt niet alleen de patiënt maar ook u zelf ten goede.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Preview video: 

15 juli 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u uitleggen wat het belang is van het aanpassen van uw werkwijze aan de werkwijze van de HAP
  • kunt u de risicovolle momenten in een dienst benoemen
  • kunt u aangeven bij welke pathologie u extra alert moet zijn
  • kunt u het belang van een goede overdracht van zorg beschrijven
  • kunt u de handvatten die u gekregen heeft om veilige zorg te bieden gebruiken
  • kunt u uitleggen wat het belang is van het melden van wat niet goed ging
  • heeft u voornemens geformuleerd voor de eerstvolgende dienst op de HAP
Docent: 

S. Oomkens
Sonja Oomkens houdt zich met haar eigen bedrijf ‘Veiliger Zorg’ bezig met kwaliteit en veiligheid in de zorg. Na 20 jaar als fysiotherapeut/manueel therapeut in het Diakonessenhuis in Utrecht te hebben gewerkt heeft zij zich gericht op de zorg voor kwaliteit en veiligheid. Aanvankelijk bij het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en van 2003 tot 2017 bij Primair Huisartsenposten. Sinds 2011 heeft zij haar bedrijf Veiliger Zorg. Uit onderzoek van incidenten en calamiteiten heeft zij veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van kwaliteitsbewaking. Door met betrokken zorgverleners te zoeken naar de oorzaken van wat onbedoeld niet goed ging heeft zij veel feedback aan huisartsen kunnen geven. Het bespreken van de geleerde lessen met huisartsen samen met huisarts Marieke Scholten leverde veel positieve reacties op.
Reviewer: 

dr. H.H. Kamp
Hein Kamp is klinisch chemicus, gepensioneerd sinds 2006. Sinds 2007 is hij adviseur kwaliteitszaken bij de Zeeuwse Huisartsencoöperatie (voorheen Huisartsenpost Zeeland). Hij is onafhankelijk voorzitter van de commissie kwaliteit, onafhankelijk voorzitter MIP-commissie (incidentenanalyses) en begeleider van calamiteitenonderzoeken, waaronder valt het verzorgen van de rapportages aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hij is lid van de projectgroep certificering.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00