Overspannenheid en burn-out, of gewoon stress?

Informatie

Stress wordt door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de belangrijkste epidemie van de 21e eeuw genoemd. Stress ligt aan de basis van overspannenheid en burn-out. Overspannenheid en burn-out worden veel gezien in de huisartsenpraktijk evenals vele andere stressgerelateerde psychische en somatische aandoeningen. Maar wat is stress nu precies?

Deze cursus laat zien waarom stressoren tegenwoordig tot zoveel problemen leiden, en hoe de toename van aandoeningen zoals overspannenheid en burn-out samenhangt met de enorme stijging van het aantal moderne stressoren. Ook krijgt u uitleg over wat er bij stress in het lichaam precies gebeurt en waarom het stressresponssysteem van de moderne mens niet is toegerust om de stijging van het aantal stressoren het hoofd te bieden. Het systeem was nooit bedoeld voor de complexe problemen van deze tijd, maar staat in onze hectische samenleving wel vaak ‘aan’ en geeft daarmee ook bijwerkingen, zoals een gespannen gevoel. Welke behandeladviezen vloeien hier uit voort? Het grootste deel van de mensen herstelt van een burn-out, maar bij 20% is het beloop meer chronisch. Hoe voorkóm je dit en hoe voorkom je dat patiënten terugvallen?

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u uitleggen wat onder overspannenheid en burn-out wordt verstaan
 • kunt u de verschillende oorzaken van overspannenheid en burn-out benoemen
 • kunt u de differentiaaldiagnose maken tussen overspannenheid, burn-out en depressie
 • kunt u de indicatie stellen voor het starten van een behandeling voor overspannenheid en burn-out
 • kunt u aangeven hoe u een overspannenheid en burn-out kunt behandelen
 • weet u hoe en wanneer u evalueert tijdens de behandeling
 • weet u wanneer u de behandeling afstemt met een psycholoog of de bedrijfsarts
 • beschikt u over handvatten in het gesprek met patiënt en familie wanneer het over overspannenheid en burn-out (recidief) preventie gaat

Docent

 • prof. dr. W.J.G. Hoogendijk

  Witte J.G. Hoogendijk is psychiater, hoogleraar en hoofd van de afdeling Psychiatrie bij Erasmus MC in Rotterdam. Hij studeerde in 1989 af in de geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1989-1998 combineerde hij zijn specialisatie in de psychiatrie (1995) met zijn PhD-project ‘Post-mortem changes in depression’ (1998) aan het VUmc-centrum. In 1999 ontving hij de tweejaarlijkse Ramaermedaille voor psychiatrisch onderzoek in Nederland en de tweejaarlijkse jonge-onderzoekersmedaille voor Biologische Psychiatrie. In hetzelfde jaar werd hij aangesteld als universitair hoofddocent in de biologische psychiatrie aan het VUmc. In 2003 werd hij benoemd tot hoogleraar Biologische Psychiatrie. Van 2003-2008 was hij mededirecteur van het centrum voor neurogenomics en cognitief onderzoek (CNCR). Hij schreef een groot aantal wetenschappelijke publicaties over depressie. In 2017 publiceerde hij - samen met journaliste Wilma de Rek - het boek Van Big Bang tot Burn-out.

  Disclosure: 
  Geen farmaceutisch belangenconflict, potentieel belangenconflict boek Van Big Bang tot Burn-out.