Omgaan met antistolling – beleid en risico’s

Informatie

Antistollingstherapie past men in het algemeen toe ter behandeling en voorkoming van veneuze en arteriële trombose. Antistolling wordt vaak beschouwd als een moeilijk onderwerp. Antistollingsmedicijnen zijn weliswaar zeer effectief in het voorkomen van veneuze en arteriële trombose, ze gaan ook gepaard met een hoger bloedingsrisico. Daarom is een bewuste afweging van risico’s belangrijk, vooral ook bij combinaties.

In deze cursus komt ten eerste de normale hemostase aan bod, daarna de pathofysiologische mechanismen van zowel veneuze als arteriële trombo-embolieën. Vervolgens wordt het antistollingsbeleid behandeld bij veelvoorkomende aandoeningen: bij diep veneuze trombose, atriumfibrilleren, het herseninfarct en coronair lijden. Tot slot wordt de zin en de onzin van combinaties van antistollingsmiddelen besproken.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de wijze waarop veneuze (en arteriële) trombo-embolie ontstaat
 • kent u de farmacologie van antistollingsmiddelen
 • kent u de indicaties voor de toepassing van antitrombotica
 • kent u de zin en onzin van het combineren van antitrombotica
 • kunt u tijdens medicatiebeoordeling de rationale van de toegepaste antistolling beoordelen
 • kent u de risico’s van het gebruik van antitrombotica
 • kunt u patiënten goede voorlichting geven over het gebruik van antistollingsmiddelen en kunt u deze kwetsbare groep monitoren
 • kunt u bij deze patiëntengroep effectief samenwerken met andere hupverleners in de eerste lijn

Docent

 • C.F. Ebbelaar MSc

  C.F. (Chiel) Ebbelaar is apotheker en docent aan de Universiteit Utrecht voor de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen.

  Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs op gebied van medicatiereview. Daarnaast studeert hij momenteel SUMMA, de verkorte geneeskunde-opleiding in combinatie met klinisch onderzoek. Hij combineert dit met het geven van post-academisch onderwijs, onder andere voor PAO-Farmacie, waar hij program director is van de BIG-6-farmacotherapiecyclus.