Huidkanker: verdachte gepigmenteerde huidafwijkingen herkennen en behandelen

Informatie

In deze cursus worden de meest voorkomende melanocytaire (veelal gepigmenteerde) huidafwijkingen besproken, inclusief de premaligne en maligne vormen. Het melanoom is daarbij het meest belangrijk omdat daarbij de prognose van de patiënt rechtstreeks is gerelateerd aan het moment van herkenning! Een vroeg gediagnosticeerd melanoom heeft nauwelijks consequenties voor de prognose maar een laat herkend melanoom leidt tot metastasering, een zeer kostbare behandeling en uiteindelijk meestal toch de dood.

Per jaar komen ca. 7000 (2017) melanomen voor, dat is bijna 1 per jaar per huisarts. Echter deze ene moet worden gevonden in een grote hoeveelheid onschuldige vlekken, zoals de verruca seborrhoica, de dysplastische naevus, de blue naevus, de lentigo solaris en het dermatofibroom.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • de verschillende vormen van melanoom opsommen
 • de verschillende vormen van melanoom en vroege vormen hiervan herkennen of vermoeden
 • lentigo maligna herkennen of vermoeden
 • het moment herkennen waarop de patiënt moet worden verwezen naar de dermatoloog
 • de meeste benigne gepigmenteerde huidafwijkingen herkennen in hun context van leeftijd en mate van zonbeschadiging van de huid (photo-aging)
 • de aard van de meeste gepigmenteerde huidafwijkingen aan de patiënt kunnen uitleggen en de opties voor verwijdering bespreken
 • patiënten met gediagnosticeerd melanoom als arts in de eerste lijn begeleiden
 • actuele informatie over prognose en behandeling van melanoom kunnen vinden

Docent

 • prof. dr. W. Bergman

  Wilma Bergman werd opgeleid tot dermatoloog in het LUMC, ze rondde de opleiding af in 1986. In 1988 promoveerde zij met het proefschrift ‘The dysplastic naevus syndrome: clinical and fundamental aspects’. Sinds die tijd is zij werkzaam geweest in het LUMC, aanvankelijk als chef de policlinique, later als interim afdelingshoofd. Sinds 2001 was zij onderwijscoördinator dermatologie en gaf zij intensief onderwijs aan studenten en arts-assistenten in opleiding tot dermatoloog. Zij ontving drie keer een onderwijsprijs, waaronder in 2010 de Boerhaavepenning voor de meest innovatieve Boerhaavecursus van 2010, vanwege de toepassing van ‘blended learning’, waarbij presentaties, practica en e-modules elkaar afwisselen. Ook was zij betrokken bij de curriculumherziening van het LUMC in 2012 en heeft zij veel nieuw onderwijs gemaakt voor de bachelorfase, waaronder e-learningmodules.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.