Geriatrische gynaecologische problematiek

Informatie

Gynaecologische problemen maken maar een klein deel uit van de medische problemen die zich bij oudere vrouwen kunnen voordoen. Soms zijn het de verzorgenden of mantelzorgers die een gynaecologisch probleem vaststellen en is het niet de patiënte die klaagt. Deze ervaart weliswaar een ongemak, maar vindt dat zelf vaak geen reden om te klagen: de klachten ontwikkelen zich in veel gevallen geleidelijk, waardoor gewenning kan zijn ontstaan. Riekende vaginale afscheiding, vaginaal bloedverlies, vulvaire huidafwijkingen en een forse genitale prolaps zijn voorbeelden van gynaecologische pathologie die meestal geleidelijk ontstaat.

Gynaecologisch onderzoek dient zo efficiënt mogelijk te gebeuren. Het kan zinvol zijn om verzorgenden of (wijk)verpleging hierbij te betrekken: de patiënte zal zich meer op haar gemak voelen, het onderzoek gaat sneller vanwege hulp bij het uit- en aankleden en het onderzoek biedt de mogelijkheid van instructies aan degenen die haar verzorgen.

Toereikende kennis van waarneembare vulvaire en vaginale pathologie is nodig voor herkenning. De juiste speculumkeuze en -hantering zijn nodig voor adequate vaginale inspectie en voor coöperatie van de patiënte. Genitale prolaps kan resulteren in zowel vesico-urethrale als recto-anale disfunctie. Correctie van de prolaps met een pessarium kan derhalve meerdere doelen dienen. Daarvoor is pessariumkennis en -kunde en bekendheid met pessariumcomplicaties nodig.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van module 1:

 • kunt u een juiste speculumkeuze maken, weet u welke verdere benodigdheden u bij de hand moet hebben, weet u hoe u speculumonderzoek in rug- en zijligging kunt uitvoeren en weet u twee mogelijkheden om het zicht te verbeteren bij een prolaberende vaginawand
 • kent u de meest voorkomende oorzaken van vaginale afscheiding bij ouderen, kunt u die oorzaken bij speculumonderzoek vaststellen en kunt u die behandelen
 • kent u de meest voorkomende oorzaken van vaginaal bloedverlies bij ouderen, weet u wanneer een gynaecologisch consult aangewezen is en weet u wat u zelf kunt doen om het bloedverlies te verhelpen
 • kent u de meest voorkomende vulvovestibulaire afwijkingen bij ouderen en de symptomen daarvan, kunt u de afwijking diagnosticeren en kent u de behandelmogelijkheden


Na het volgen van module 2:

 • kent u de vesico-urethrale en recto-anale disfuncties die het gevolg kunnen zijn van genitale prolaps, weet u hoe u prolapsgerelateerde vaginale decubitus kunt behandelen, weet u hoe prolapsredressie in zijn werk gaat en hoe een recidief kan worden voorkomen
 • weet u welke pessaria bij ouderen voorkeur verdienen, wat pessaria-indicaties kunnen zijn, hoe pessaria het best kunnen worden ingebracht en verwijderd, hoe decubitus kan worden voorkomen en hoe te handelen wanneer er sprake is van decubitus door pessariumdruk

Docent

 • dr. J.M.J. Dony

  Julien Dony (1939) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Zijn opleiding tot gynaecoloog vond plaats in het academisch ziekenhuis in Nijmegen (wat later het UMC St Radboud werd) en het toenmalige De Wever ziekenhuis in Heerlen. Tot zijn 65e was hij werkzaam in het UMC St Radboud, aanvankelijk zowel binnen de obstetrie als gynaecologie. Na opsplitsing van het specialisme werkte hij alleen nog binnen de gynaecologie, met als aandachtsgebieden manlijke infertiliteit, seksuele disfuncties, bekkenbodemdisfuncties en gynaecogeriatrie. Hij promoveerde in 1985 (Idiopathic Oligospermia, endocrinological and therapeutical aspects). Hij initieerde chirurgische hands on cursussen voor verloskundigen en gynaecologen en bouwde zelf de oefenmodellen. Hij behield zijn registratie tot zijn 75ste. Bij zijn afscheid (2004) van het UMC St Radboud kreeg hij een Koninklijke onderscheiding voor zijn onderwijsinspanningen.   
   

 • drs. A. Duinkerken

  Anthe Duinkerken is als waarnemend huisarts werkzaam in de regio Rotterdam. Zij volgde haar opleiding (geneeskunde en huisartsgeneeskunde) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast het werken in verschillende huisartspraktijken is zij ook werkzaam als docent bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.