Het rode oog – diagnostiek en behandeling

Informatie

Een rood oog is een frequent voorkomende klacht in de huisartspraktijk. Een huisarts ziet in een normpraktijk twee tot drie patiënten per week met deze klacht. De meeste consulten zijn eenmalig. Het is echter belangrijk het onderscheid te kennen tussen onschuldige, self-limiting aandoeningen en ernstige oogaandoeningen. In deze cursus komen verschillende verschijningsvormen van het rode oog en hun epidemiologie en etiologie aan de orde. U leert een rood oog te beoordelen aan de hand van het diagnostisch algoritme uit de NHG-Standaard Het rode oog en oogtrauma (2017). Daarnaast worden de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling besproken en leert u de inschatting te maken tussen onschuldige en ernstige oogaandoeningen.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u uw anamnese en oogonderzoek uitvoeren volgens het diagnostisch algoritme in de NHG-Standaard ‘het rode oog en oogtrauma’
 • kunt u de nieuwste inzichten in het niet-medicamenteus en medicamenteus beleid van de verschillende vormen van het rode oog benoemen
 • weet u hoe te handelen bij het verwijderen van corpus alienum en roestring
 • kunt u de alarmsymptomen benoemen die verwijzing op korte termijn behoeven
 • kunt u de belangrijkste oorzaken van een rood oog bij kinderen benoemen
 • kunt u adequaat verwijzen naar oogarts, contactlensspecialist of dermatoloog

Docent

 • drs. A.M. van Atten

  Marieke van Atten is waarnemend huisarts in Amsterdam en omstreken. Ze heeft veel gewerkt in achterstandswijken. Voor haar opleiding tot huisarts heeft ze gewerkt in asielzoekerscentra, als ANIOS interne geneeskunde, kindergeneeskunde en cardiologie en in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ze schrijft al vele jaren cursussen voor CME-Online vanuit een brede interesse in alle huisartsgerelateerde onderwerpen.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.