Bijwerkingen: denkt ú eraan?

Informatie

Werking en bijwerkingen van geneesmiddelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel bijwerkingen zijn bekend en opgenomen in de officiële productinformatie van het betreffende middel. De productinformatie is echter gebaseerd op resultaten van klinische onderzoeken en daarmee beperkt. Zo zijn de klinische onderzoeken vaak niet ingericht om bijwerkingen of risico’s op te sporen die weinig voorkomen of die pas na langdurig gebruik optreden. Daarnaast wordt een geneesmiddel vaak onderzocht in een streng geselecteerde onderzoeksgroep, die niet altijd overeenkomt met de daadwerkelijke gebruikers. Het is een taak van artsen en apothekers om alert te zijn op mogelijke bijwerkingen, bekend of onbekend. Nieuwe inzichten uit de praktijk kunnen gebruikt worden om lacunes in de kennis over bijwerkingen op te vullen en geneesmiddelgebruik in Nederland veiliger te maken. In deze cursus krijgt u aan de hand van casuïstiek inzicht in het herkennen van bijwerkingen, handvatten voor het beoordelen van een oorzakelijk verband tussen geneesmiddelgebruik en klachten en weet u welke rol ú heeft in de bewaking van een veilig gebruik van geneesmiddelen in Nederland.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de verschillende typen bijwerkingen
 • kunt u geneesmiddelgerelateerde bijwerkingen in de praktijk herkennen
 • heeft u handvatten voor het beoordelen van het oorzakelijk verband tussen een geneesmiddel en een opgetreden klacht
 • weet u welke rol u heeft in de bewaking van een veilig gebruik van geneesmiddelen in Nederland

Docent

 • drs. A.A.W. van Erp-van Boekel

  Annet van Boekel is basisarts en wetenschappelijk beoordelaar bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Hier beoordeelt en analyseert zij meldingen van vermoede bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. Ook is zij betrokken bij het opstellen van nascholingsmateriaal voor artsen en apothekers.

   

   

 • drs. R. van Eekeren-Buiten

  Rike van Eekeren is apotheker en wetenschappelijk beoordelaar bij Bijwerkingencentrum Lareb. Daarnaast coördineert en geeft zij onderwijs over bijwerkingen en farmacovigilantie aan studenten farmacie en geneeskunde en aan huisartsen in opleiding.