Toeval of niet: inzicht in epilepsie

Informatie

Epilepsie behoort tot de meest voorkomende chronische neurologische aandoeningen. De vorm van de aanvallen verschilt. De verschijnselen van een epileptische aanval worden bepaald door de locatie van de neuronen die ontladen en de mate en snelheid van verspreiding van de neuronale ontlading. Epilepsie kan verschillende oorzaken hebben. In de helft van de gevallen komt bij onderzoek geen oorzaak aan het licht. Dan is sprake van een verhoogde aanleg. De aandoening kan op elke leeftijd ontstaan, maar begint meestal in de kindertijd. De meest gangbare manier om epilepsie te behandelen is met anti-epileptica. Deze geneesmiddelen genezen de ziekte niet, maar onderdrukken de meeste aanvallen.

Hoe kunt u als huisarts onderscheiden of de patiënt verwezen zal moeten worden naar de neuroloog? En hoe kunt u uw patiënt op de langere termijn begeleiden rondom de medicatie? Hopelijk vindt u in deze cursus de informatie die u hiervoor nodig heeft.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de epidemiologie, pathofysiologie en etiologie van epilepsie beschrijven
 • kunt u uitleggen hoe epileptische aanvallen zich kunnen uiten bij verschillende personen
 • kunt u de diverse behandelmogelijkheden van epilepsie benoemen
 • kunt u de vrouwelijke patiënt adviseren over epilepsie en anticonceptie, kinderwens, zwangerschap en borstvoeding
 • kunt u, samen met de apotheker, een patiënt met epilepsie coachen bij het gebruik van zijn medicatie

Docent

 • drs. L. de Graaf

  Linda de Graaf is in 1999 afgestudeerd aan de faculteit Farmacie in Utrecht. Haar eerste baan was bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Na vijf jaar werd zij vakredacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. In 2008 maakte zij de overstap naar de openbare farmacie. Sindsdien combineert zij het werken in de openbare apotheek met het schrijven van vakinhoudelijke artikelen en nascholingen.

 • drs. F. Langens

  Françoise Langens (1966) volgde haar studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zij vervolgens de huisartsenopleiding deed. Van 1995 tot 2000 had zij een eigen huisartspraktijk in Hoevelaken. Daarna werkte zij tot 2010 als huisarts in dienst van een andere huisarts (HIDHA).Sinds 2004 houdt zij zich bezig met de medische begeleiding van mensen met overgewicht en met de preventie van overgewicht. Over deze en andere aan voeding gerelateerde onderwerpen ontwikkelde zij verschillende e-learningmodules, schreef zij het boek ‘Gezond eten, een leven lol’ en geeft zij (gast)colleges, o.a. aan de huisartsenopleiding van het UMCN. Van 2012 tot 2014 was zij als arts verbonden aan de Nederlandse Obesitas Kliniek in Velp. Momenteel werkt zij als huisarts in Amersfoort.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Reviewer

 • dr. H.J. Schelhaas MD, PhD

  Jurgen Schelhaas is neuroloog en verbonden aan het SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland), een derdelijns instelling voor patiënten met een complexe vorm van epilepsie. Hij is gepromoveerd aan het RadboudUMC op de erfelijke aandoeningen van de kleine hersenen. Binnen de epilepsie is zijn aandachtsgebied genetica van epilepsie en epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast geeft hij regelmatig lezingen over de behandeling van epilepsie. In 2017 en in 2018 was hij betrokken bij twee succesvolle aanvragen met als onderwerp: van 'gissen en missen' naar een patiëntgericht behandeling voor genetisch bepaalde, refractaire epilepsieën: de inzet van de pluripotente stamceltechniek.