Cursusinformatie

Neurologische problematiek in de palliatieve fase

Informatie: 

De huisarts heeft regelmatig te maken met patiënten in de palliatief-terminale fase waarbij hij voor de behandeling van problematiek ten gevolge van hersenmetastasen en van een (dreigende) dwarslaesie aangewezen is op eigen kennis en kunde. Het hebben van actuele kennis over diagnostiek en beleid op dit terrein is dan van doorslaggevende waarde, te meer omdat het hierbij gaat om symptomen die door zowel de patiënt als zijn omgeving als zeer bedreigend worden ervaren. Denk hierbij aan het optreden van insulten, uitvalsverschijnselen, gedragsproblematiek, pijn en/of angst. Symptomen die stuk voor stuk een forse lijdensdruk met zich mee kunnen brengen voor patiënten en hun naasten. Aan de hand van de inhoud van deze cursus kan de huisarts vragen en problemen op dit gebied op deskundige en effectieve wijze tegemoet treden.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

16 oktober 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u bekend met de symptomatologie behorend bij hersenmetastasen en bij een (dreigende) dwarslaesie
  • kunt u de symptomen van hersenmetastasen en een (dreigende) dwarslaesie diagnosticeren
  • kunt u inschatten in hoeverre en op welke wijze deze symptomen belastend zijn voor een patiënt en zijn/haar naasten in de laatste levensfase
  • kunt u een symptoomverlichtend beleid voeren bij patiënten met hersenmetastasen en bij patiënten met een (dreigende) dwarslaesie
  • kunt u de patiënt en zijn familie, en de leden van het zorg- en behandelteam informeren over de achtergronden en de symptomen van hersenmetastasen en van een (dreigende) dwarslaesie
Docent: 

drs. P.W. van Leeuwen

Piet van leeuwen is sinds 1980, aansluitend aan zijn huisartsenopleiding, actief geweest als verpleeghuisarts/specialist ouderengeneeskunde in de regio’s Utrecht en Amersfoort. Hij vervulde daarbij ook managementfuncties. Hij was verbonden aan de indicatiecommissie van de stad Utrecht en aan het project wachtlijstservice rond dementerende thuiswonende ouderen. In 2000 maakte hij de overstap naar de palliatieve zorg als consulent van het PalliatieTeam Midden-Nederland en als hospice-arts van de Johannes Hospitia in Vleuten en Wilnis. Daarnaast was hij groepsbegeleider bij de opleiding van verpleeghuisartsen (GERION) en gastdocent rond thema’s uit de palliatieve zorg. Sinds 2007 is hij de vaste palliatief consulent van het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Utrecht. Hij heeft diverse artikelen over palliatieve zorg en ALS geschreven, was redacteur van Pallium en is aan diverse beroepsopleidingen verbonden als docent palliatieve zorg met als specifiek aandachtsgebied ALS. Sinds 2004 is hij auteur van cursussen van CME-Online op het gebied van palliatieve zorg.

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

drs. A. den Dulk

Annemarie den Dulk is specialist ouderengeneeskunde (SO) en kaderarts palliatieve zorg. Ze werkt als SO en hospice-arts in hospice Marianahof/Avoord in Etten-Leur. Annemarie is al jaren lid van het Palliatief Netwerk Stadsgewest Breda en verzorgt geregeld onderwijs op themabijeenkomsten van het netwerk. Daarnaast is ze sinds eind 2016 voorzitter van Stichting PalliaLiefje en sinds oktober 2017 als consulent en voorzitter verbonden aan het Transmuraal PAT (Palliatief Advies Team) Stadsgewest Breda en redactielid van het tijdschrift 'Pallium'. Ze neemt deel aan verschillende PaTz-groepen in haar regio. Ook binnen haar eigen organisatie geeft ze bijna wekelijks onderwijs over palliatieve zorg aan de verpleging. Ze merkt daarbij dat palliatieve zorg vaak weinig aandacht heeft gekregen in de basisopleiding. Ook voor artsen met weinig ervaring in de palliatieve zorg is kennisdeling en aandacht voor consultatie volgens haar erg belangrijk. Ze is ervan overtuigd dat de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase hierdoor zal verbeteren.

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

drs. L. Podzimek

Lucie Podzimek (1956, Praag) studeerde geneeskunde in Leiden, waarna zij enige jaren als
arts-assistent chirurgie verbonden was een het Kreiskrankenhaus in Sögel, Duitsland. Daarna volgde zij in Leiden de huisartsopleiding. Van 1986 tot 1989 was zij waarnemend huisarts. In 1988 is zij als expeditie-arts met Ronald Naar meegeweest naar Gashebrum II in Pakistan. Sinds 1989 is zij huisarts in Ouderkerk aan de Amstel. Sinds 1999 is zij als docent verbonden aan de Huisartsopleiding AMC-UvA, de laatste jaren met aandachtsgebied oncologie en palliatieve zorg. Sinds 2011 is zij kaderarts palliatieve zorg.

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00