Promo Z1

Melden datalek

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als er toch per ongeluk gegevens bij een verkeerde persoon terechtkomen, dan is er mogelijk sprake van een datalek. In dat geval kunt u ons inlichten via security@e-wise.nl. Het is belangrijk om dit soort datalekken direct te melden. Zo kunnen we actie ondernemen om de gevolgen van het datalek zo klein mogelijk te maken en maatregelen nemen om datalekken in de toekomst te voorkomen. Wanneer reële kans bestaat dat de privacy van iemand is geschonden, melden we het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.