Endodontische diagnostiek

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Een diagnose is de vaststelling van een aandoening door een zorgprofessional. Dit moet gebeuren aan de hand van subjectieve en objectieve bevindingen van een onderzoek. De diagnose bepaalt de vervolgbehandeling en zonder diagnose is een behandeling niet gerechtvaardigd, tenzij de behandeling zelf een diagnostische functie heeft.

In de praktijk blijkt de endodontische diagnostiek een lastig onderwerp te zijn. In deze cursus leidt Kasper Veenstra jou door een gestandaardiseerd diagnoseproces binnen de endodontologie dat het stellen van een diagnose eenvoudiger maakt. Tevens bespreekt hij de Classificatie Endodontische Behandeling (CEB) en de Dutch Endodontic Treatment Index (DETI). Aan de hand van een afsluitende casus wordt de besproken stof doorgenomen en de werkwijze gedemonstreerd.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Weet jij wat pijn is en hoe dit ontstaat
 • Herken jij de verschillende diagnoses binnen de endodontologie
 • Ben jij bekend met het belang van het stellen van een diagnose
 • Heb jij kennis van de Classificatie Endodontische Behandeling (CEB) en de Dutch Endodontic Treatment Index (DETI)

Docent

 • drs. Kasper Veenstra

  Kasper Veenstra studeerde in 1983 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn afstuderen was hij werkzaam in zijn algemene praktijk te Hoogezand. Hij is docent geweest bij de afdeling Endodontologie in Groningen en mede initiatiefnemer om de behandelmicroscoop in het tandheelkundig onderwijs in Groningen te integreren. Van 1998 tot 2011 heeft hij de cursus De behandelmicroscoop in de tandheelkunde gegeven. Verder is hij co-auteur van het hoofdstuk Endodontische diagnostiek van het boek Endodontologie (Vierde geheel herziene druk). In 2010 is hij gestart met een verwijspraktijk voor endodontologie in de stad Groningen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang