Diagnostiek van gebitsslijtage

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De algemeen practicus wordt steeds vaker geconfronteerd met gebitsslijtage. Gebitsslijtage heeft een multifactoriële oorzaak en daarom kan de diagnostiek lastig zijn. In deze cursus wordt besproken hoe de diagnostiek systematisch kan worden toegepast, maar vooral ook hoe en hoe vaak deze in de dagelijkse praktijk kan worden geïncorporeerd.

Dit gebeurt aan de hand van het zogenaamde Tooth Wear Evaluation System (TWES). Het TWES maakt een aantal aspecten mogelijk:

1. het bepalen van de ernst en spreiding van de gebitsslijtage (kwantificatie);

2. het onderscheid leren maken tussen fysiologische en pathologische gebitsslijtage;

3. het herkennen van de diverse subvormen van gebitsslijtage (kwalificatie).

Zo kan gebitsslijtage, de derde bedreiging van de dentitie (na cariës en parodontale problemen), in het belang van de patiënt, goed worden gemonitord.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:


 • ben je in staat gebitsslijtage te kwantificeren
 • ken je het onderscheid tussen fysiologische en pathologische gebitsslijtage
 • ben je in staat gebitsslijtage te kwalificeren
 • kan je een aantal vroege interventies benoemen en juist toepassen

Docent

 • dr. Peter Wetselaar

  Peter Wetselaar studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is sindsdien samen met zijn echtgenote en collega Miranda Wetselaar-Glas, werkzaam in hun Algemene praktijk en Verwijspraktijk in Heemstede.

  Hij volgde de postinitiële Masteropleiding Orale Kinesiologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) onder leiding van prof. dr. Frank Lobbezoo en dr. Jacques van der Zaag. Orale Kinesiologie behelst een aantal klinische componenten: temporomandibulaire disfunctie (TMD) en orofaciale pijn, orale bewegings- en slaapstoornissen, zoals bruxisme en slaapapneu, en gebitsslijtage inclusief het restauratief herstel daarvan.  In 2016 verdedigde hij met succes zijn proefschrift “the Tooth Wear Evaluation System: development and applications” aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn eigen praktijk is hij sinds 2011 verbonden aan het ACTA, waar hij diverse functies heeft bekleed. Hij is erkend als tandarts-gnatholoog door de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT) en als tandarts-slaapgeneeskundige door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten