Slaapapneu

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygienisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de afgelopen tien jaar heeft de slaapgeneeskunde zich steeds verder ontwikkeld tot een bij uitstek multidisciplinair vakgebied. Dit geldt vooral voor de categorieën slaapgebonden bewegingsstoornissen (o.a. bruxisme) en de slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen, waarvan het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) de belangrijkste representant is. De behandeling van OSAS en andere slaapstoornissen vindt veelal plaats in slaapcentra die in veel ziekenhuizen aanwezig zijn. In deze centra werken longartsen, neurologen, KNO-artsen, kaakchirurgen, tandartsen, verpleegkundigen en ondersteuning samen.


Veel patiënten in de mondzorgpraktijk hebben last van slaapapneu. Deze cursus belicht de belangrijkste slaapstoornissen kort en richt de aandacht vervolgens op de diagnostiek en behandelingsmogelijkheden van OSAS.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus kunt u:

 • inzicht krijgen in de opbouw van de normale slaap en slaaparchitectuur
 • patroon van de nachtelijke slaap begrijpen en de ontwikkeling van dit patroon gedurende het leven kunnen beschrijven
 • de indeling van de verschillende slaapstoornissen kunnen uitleggen
 • inzicht krijgen in de achtergronden zoals pathofysiologie, risicofactoren en consequenties van het obstructief slaapapneusyndroom
 • uitleg geven over diagnostische modaliteiten bij het obstructief slaapapneusyndroom en de bijbehorende indicatiegebieden
 • rekening houden met de behandeldoelen van therapie bij het obstructief slaapapneusyndroom
 • achtergronden van het mandibulair repositieapparaat voor de behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom uitleggen, in het bijzonder de effectiviteit en neveneffecten van deze therapievorm

Docent

 • dr. A. Hoekema
  Aarnoud Hoekema (1977) volgde zijn studie tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (1996 - 2001). Hierna combineerde hij promotieonderzoek, de studie geneeskunde en de opleiding kaakchirurgie (UMC Groningen, 2001 - 2011). In 2007 promoveerde hij op zijn proefschrift getiteld “Oral-Appliance Therapy in Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome: a Clinical Study on Therapeutic Outcomes”. Aarnoud Hoekema is werkzaam als kaakchirurg in het Tjongerschans Ziekenhuis te Heerenveen. Verder is hij betrokken bij postdoctoraal slaapapneuonderzoek (UMC Groningen) en is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS, 2009 - heden). Voor zijn verdiensten in de tandheelkundige slaapgeneeskunde ontving hij in 2013 de ‘Pierre Robin Award’ van de ‘American Academy for Dental Sleep Medicine’.      

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygienisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten