Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken 2

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygienisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze cursus gaat in op de achtergrond, functie en waarde van de nieuwe Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) Deze cursus behandelt de opzet van deze Richtlijn naar inhoud en logica, om bij de gebruikers een beter begrip te vormen inzake de wenselijkheid dan wel noodzaak van de beschreven maatregelen.

Aan de hand van deze Richtlijn lichten we de praktische uitvoering binnen de mondzorg toe. Hiervoor wordt in tekst en beeld een groot aantal verschillende praktijksituaties getoond.

Tandartsen en mondhygiënisten kunnen zich op grond hiervan een beeld vormen van de (on)mogelijkheden van de huidige praktijkinrichting en bedrijfsvoering. Tevens kunnen ze zich een oordeel vormen over het huidige kwaliteitsniveau van de praktijkhygiëne in hun praktijk, en krijgen ze zicht op eventueel te ondernemen stappen op weg naar verbetering van de infectiepreventie in de eigen praktijksituatie.

De cursus geeft veel praktische tips over hoe de richtlijn in de praktijk van alledag te implementeren. 

Hoewel niet strikt noodzakelijk, verdient het aanbeveling eerst deel 1 van deze cursus te volgen.

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze cursus:

 • kent u de principes van de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken
 • weet u hoe de Richtlijn vertaald kan worden naar de mondhygiënepraktijk
 • kunt u de eigen praktijkvoering beoordelen met de Richtlijn als meetlat
 • kunt u knelpunten in uw praktijk op het gebied van infectiepreventie benoemen
 • weet u verschillende oplossingen voor gebleken onvolkomenheden
 • zult u gemotiveerd zijn om dergelijke knelpunten aan te pakken

Docent

 • drs. D.M. Voet
  Dorothé Voet studeerde af als tandarts aan de VU te Amsterdam (1980). Ze voerde zeven jaar een zelfstandig gevestigde algemene praktijk in de Randstad en werkte nadien als tandarts-medewerker en waarnemer in een groot aantal praktijken in binnen- en buitenland.Sinds 1995 breidde ze haar werkzaamheden uit met onderwijstaken binnen de tandheelkunde. Aanvankelijk richtte ze zich op onderwijs aan tandartsassistentes, maar ze raakte ook betrokken bij onderwijs aan mondhygiënisten en tandartsen. Ze was enkele jaren docent bij AKMA te Arnhem, een samenwerkingsverband tussen Tandheelkunde en Mondzorgkunde.Ze schreef enkele studieboekjes voor tandartsassistenten, onder andere over het onderwerp infectiepreventie.
 • R.A.G. de Ruijter

  Studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1984-1991. Na verschillende waarnemingen verbonden bij de Projectgroep welke de start van de nieuwe universitaire opleiding Tandheelkunde Mondzorgkunde Groningen voorbereidde. Sedert 1995 fulltime dienstverband aldaar. Vanaf 2003 hoofddocent tandheelkundige ergonomie, waaronder aandachtsgebied hygiëne en infectiepreventie. 

  • Co-auteur van ‘The Ergonomic Requirements for Dental Equipment’ (2006). 
  • Auteur van ‘Determinants of physical and mental health complaints in dentists: a systematic review’ (2015, CDOE)
  • Vice president European Society Dental Ergonomics (ESDE)
  • Vice-voorzitter Kennisplatform Ergonomie voor Mondzorg (KEM)
  • Voorzitter Stichting Hokwerda Award
  • Voorzitter Commissie Technische Infrastructuur (CTI) KNMT 
  • Lid Normcommissie NEN-tandheelkunde, NEN-steriliteit en hygiëne
  • Lid Commissie Leidraad Mondzorg Corona

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygienisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten