Infectiepreventie III: Voor, tijdens en na de behandeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygienisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze cursus bestaat uit drie delen, welke u helpen de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken (KNMT 2016) te kunnen doorgronden en te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.

Aan de hand van de Richtlijn wordt de praktische uitvoering binnen de tandheelkunde toegelicht. Hiervoor wordt in tekst en beeld een groot aantal verschillende praktijksituaties getoond. Mondzorgverleners kunnen zich op grond hiervan een beeld vormen van de mogelijkheden en soms onmogelijkheden van de eigen praktijkinrichting en bedrijfsvoering. Tevens kunnen ze zich zodoende een oordeel vormen over het huidige kwaliteitsniveau van de praktijkhygiëne in hun praktijk, en wordt zicht verkregen op eventueel te ondernemen stappen op weg naar verbetering van de infectiepreventie.

Deel 3 van deze serie gaat in op specifiek het handelen rond de stoel; zowel vooraf als tijdens en na de behandeling. Daarna vervolgt de cursus met de ondersteunende (secundaire) processen en wordt er uitgebreid ingegaan op de reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium.

In deze serie cursussen komen niet álle onderdelen van de Richtlijn aan de orde: Immunisatie (Richtlijn hfd. 5)  en Accidenteel bloedcontact (Richtlijn hfd. 6) bijvoorbeeld worden niet behandeld. De cursussen zijn gericht op het zo veel mogelijk geven van praktische tips over hoe de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken in de praktijk van alledag te implementeren.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de principes van de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken
 • weet u hoe de Richtlijn vertaald kan worden naar de praktijk
 • kunt u de eigen praktijkvoering beoordelen met de Richtlijn als meetlat
 • kunt u knelpunten in uw praktijk op het gebied van infectiepreventie herkennen
 • weet u verschillende oplossingen voor gebleken onvolkomenheden

Docent

 • R.A.G. de Ruijter

  Studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1984-1991. Na verschillende waarnemingen verbonden bij de Projectgroep welke de start van de nieuwe universitaire opleiding Tandheelkunde Mondzorgkunde Groningen voorbereidde. Sedert 1995 fulltime dienstverband aldaar. Vanaf 2003 hoofddocent tandheelkundige ergonomie, waaronder aandachtsgebied hygiëne en infectiepreventie. 

  • Co-auteur van ‘The Ergonomic Requirements for Dental Equipment’ (2006). 
  • Auteur van ‘Determinants of physical and mental health complaints in dentists: a systematic review’ (2015, CDOE)
  • Vice president European Society Dental Ergonomics (ESDE)
  • Vice-voorzitter Kennisplatform Ergonomie voor Mondzorg (KEM)
  • Voorzitter Stichting Hokwerda Award
  • Voorzitter Commissie Technische Infrastructuur (CTI) KNMT 
  • Lid Normcommissie NEN-tandheelkunde, NEN-steriliteit en hygiëne
  • Lid Commissie Leidraad Mondzorg Corona
 • drs. D.M. Voet
  Dorothé Voet studeerde af als tandarts aan de VU te Amsterdam (1980). Ze voerde zeven jaar een zelfstandig gevestigde algemene praktijk in de Randstad en werkte nadien als tandarts-medewerker en waarnemer in een groot aantal praktijken in binnen- en buitenland.Sinds 1995 breidde ze haar werkzaamheden uit met onderwijstaken binnen de tandheelkunde. Aanvankelijk richtte ze zich op onderwijs aan tandartsassistentes, maar ze raakte ook betrokken bij onderwijs aan mondhygiënisten en tandartsen. Ze was enkele jaren docent bij AKMA te Arnhem, een samenwerkingsverband tussen Tandheelkunde en Mondzorgkunde.Ze schreef enkele studieboekjes voor tandartsassistenten, onder andere over het onderwerp infectiepreventie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygienisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten