Splinttherapie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Een occlusale stabilisatieopbeetplaat - ofwel een splint - wordt in de praktijk vaak toegepast als bescherming tegen de gevolgen van bruxisme. Maar er zijn ook andere goede redenen om een splint te indiceren, zoals bijvoorbeeld ondersteunend in het behandelen van een tendomyalgie. Een belangrijk voordeel van een splint is dat het een eenvoudige en relatief goedkope manier is om gebitselementen te beschermen tegen de gevolgen van overbelasting. Helaas wordt het vervaardigen van een goede splint door veel collegae als lastig ervaren. Vaak worden problemen het de occlusie op de splint of het helemaal niet passen van de splint genoemd. Toch is het maken van een splint die in één keer past en die zonder (of met minimale correctie) geplaatst kan worden, niet eens echt moeilijk.

In deze cursus leert u hoe u een goed passende splint maakt en wat de indicaties zijn voor splinttherapie. Ook wordt stilgestaan bij de beschikbare wetenschappelijke literatuur over splinttherapie.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:


 • benoemen wat de indicaties zijn voor splinttherapie
 • uitleggen wat de wetenschappelijke inzichten zijn rondom splinttherapie
 • benoemen hoe een splint in de praktijk gemaakt wordt
 • uitleggen hoe u een constructiebeet maakt
 • uitleggen waarom u een constructiebeet maakt

Docent

 • dr. James Huddleston Slater

  Dr. James J.R. Huddleston Slater (1972) is tandarts-gnatholoog en heeft een tandartspraktijk in het centrum van Groningen. Hij houdt zich naast de algemene tandheelkunde bezig met de diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische aangezichtspijn. Naast de algemene praktijk is James gastdocent aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij geeft regelmatig college aan tandartsen en kaakchirurgen in opleiding over diagnostiek en behandeling van patiënten met aangezichtspijnen. Verder is James klinisch-epidemioloog.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang